Štátnej VšZP sa v októbri podarilo hospodáriť so ziskom

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) dosiahla v októbri kladný výsledok hospodárenia vo výške 746.000 eur. Priemerná mesačná strata v tomto roku pritom predstavovala približne 6,1 milióna eur, došlo tak k zlepšenie hospodárenia o asi 6,9 milióna eur. Na tlačovej konferencii o tom dnes informoval predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Ján Gajdoš. Ozrejmil, že ku koncu októbra nevykazovala poisťovňa žiadne záväzky po lehote splatnosti.

Podľa Gajdoša dosiahnutie kladného výsledku hospodárenia ovplyvnil vyšší nárast výnosov oproti rastu nákladov o 1,66 percenta. Dosiahnutím takéhoto výsledku tak došlo k zníženiu priebežne vykazovaného záporného výsledku hospodárenia, ktorý bol ku koncu septembra na úrovni 55 miliónov eur. Ku koncu októbra tak strata VšZP dosiahla 54,29 milióna eura. Napriek pozitívnemu výsledku za október, úrad znepokojil trend rastu nákladov na zdravotnú starostlivosť, hlavne v oblasti liekov. ÚDZS avizoval, že v súvislosti s množiacimi sa podnetmi na rozdielny prístup k jednotkovým cenám na tie isté výkony v rôznych zariadeniach, bude postupne vykonávať dohľady podľa dôležitých, nákladovo významných oblastí v zdravotnej starostlivosti a bude žiadať zdôvodnenie podstatných rozdielností cien. Ako poznamenal Gajdoš, napríklad v oftalmológii sa rozdiely v cenách pohybovali v stovkách eur za výkon.

Strata Všeobecnej zdravotnej poisťovne dosiahne podľa riaditeľky sekcie stratégie a politiky zdravia Jany Ježíkovej ku konca roka asi 55 miliónov eur. "Je to veľké číslo, musíme sa s ním popasovať, pretože len čo by sme sa dostali do platobnej neschopnosti, dostanú sa do nej aj všetci tí, ktorí sú naviazaní na naše platby," upozornila Ježíková. Priblížila, že poisťovňa preto prijala viacero opatrení, ktoré by mali napomôcť zlepšeniu situácie. Medzi tie patrí nezazmluvňovanie nových poskytovateľov, znižovanie výdavkov, odstránenie cenových rozdielov v odmeňovaní porovnateľných nemocníc či zníženie jednotkových cien na úroveň tých najnižších. Pre hospodárenie poisťovne vykonal nedávno Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v štátnej poisťovni dohľad, ktorý ukázal, že dlhodobo neplní obchodno-finančný plán. ÚDZS následne oznámil, že VšZP bude musieť znížiť náklady na nákup zdravotnej starostlivosti mesačne asi o päť miliónov eur.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: