Pri dočasnom prevode zaniknutej EZP sa porušil zákon

Pri dočasnom prevode poistného kmeňa zaniknutej Európskej zdravotnej poisťovne (EZP) na Spoločnú zdravotnú poisťovňu došlo podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) k porušeniu zákona o zdravotných poisťovniach. Dôvodom má byť to, že sa spolu s poistným kmeňom nepreviedlo aj poistné, ktoré je predmetom prerozdelenia, účty poistencov a príslušná dokumentácia.

Ako dnes poukázal šéf úradu Ján Gajdoš, rozhodnutie o nariadení trvalého prevodu poistného kmeňa je vecou správneho uváženia úradu po zohľadnení všetkých okolností a podmienok stanovených zákonom. V súčasnosti je názor úradu taký, že neboli splnené podmienky na to, aby sa nariadil trvalý prevod podľa zákona. Súčasné vedenie úradu by preto podľa vlastnej správnej úvahy trvalý prevod nenariadilo. Postup ÚDZS pri zániku Európskej zdravotnej poisťovne sa nepáčil poslancom Národnej rady SR za SDKÚ-DS Viliamovi Novotnému a Petrovi Markovičovi. Požiadali preto predsedu úradu Gajdoša, aby prešetril, či zánik poisťovne a proces prevodu jej poistencov bol v súlade so zákonom o zdravotných poisťovniach.

Obaja koaliční poslanci dnes vydali vyhlásenie v ktorom konštatujú, že ÚDZS v roku 2008 pod vedením Richarda Demoviča konal pred zánikom EZP nedostatočne razantne. "V roku 2008 sme mali vážne pochybnosti o zlyhaní ÚDZS v procese zániku EZP. Dnešné zistenia potvrdzujú naše podozrenia, že úrad konal nedostatočne razantne, v nesúlade zo zákonom a právne nejasne," konštatoval Novotný. Spoločnosť Medical care holding Ltd., ktorá bola jediným akcionárom EZP, doručila v máji 2008 ÚDZS oznámenie o zrušení spoločnosti EZP a jej vstupe do likvidácie. Hlavným dôvodom zániku mala byť novela zákona o zdravotných poisťovniach, z ktorej vyplýva, že musia vrátiť zisk z verejného zdravotného poistenia späť do systému zdravotníctva. Poistenci zaniknutej poisťovne prešli najprv dočasne a následne na trvalo do štátnej Spoločnej zdravotnej poisťovne, ktorá je v súčasnosti zlúčená so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: