Súkromným lekárom sa nepáči zrušenie výmenných lístkov

Zrušenie výmenných lístkov od všeobecného lekára k špecialistovi spôsobí podľa prezidenta Asociácie súkromných lekárov SR Ladislava Pásztora predĺženie čakacích dôb a zhoršenie spokojnosti pacientov. "Otvoriť v čase krízy takýmto spôsobom dvere k švédskemu stolu, nech si každý vyberie, čo sa mu práve páči, to nepovažujeme za šťastné riešenie," poznamenal dnes na stretnutí s novinármi.

Ozrejmil, že pre špecialistov predstavuje výmenný lístok regulačný prvok k prístupu k zdravotnej starostlivosti. "Problém pacienta, ktorý sa dá vyriešiť na úrovni všeobecnej ambulantnej starostlivosti, by sa nemal dostať do špecializovanej starostlivosti," poukázal Pásztor. Pripomenul, že špecialisti by mali riešiť komplikovanejšie zdravotné problémy. "Triediaci moment všeobecnej ambulantnej starostlivosti je na celom svete uznávaný, je maximálny dôležitý," zdôraznil. Výmenný lístok od všeobecného lekára k špecialistovi by od januára budúceho roka nemal byť potrebný. Ministerstvo zdravotníctva totiž v novele zákona o zdravotných poisťovniach navrhlo túto povinnosť zrušiť. Právna norma v súčasnosti čaká na podpis prezidenta. "Pacienti nebudú musieť pred návštevou špecialistu navštíviť svojho všeobecného lekára, ak to nepokladajú za prínosné. Zachová sa však možnosť všeobecného lekára informovať svojho kolegu-špecialistu o požadovaných výkonoch a o zdravotnom stave pacienta," uvádza sa v materiáli. Podľa ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika (KDH) je výmenný lístok nezmyselná povinnosť, pre ktorú často dochádzalo k šikanovaniu pacientov. Podotkol, že museli niekedy aj dve hodiny čakať v rade u svojho lekára, aby im lístok vypísal a potom ďalšie dve u špecialistu. Povinnosť priniesť na vyšetrenie u špecialistu výmenný lístok stanovila novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá platí od začiatku roka 2008. Výnimkou bola iba návšteva gynekológa a zubára, ktorá sa neskôr rozšírila aj na psychiatrov a očných lekárov. Bez lístka môžu odborných lekárov v súčasnosti navštíviť osoby v ich dlhodobej zdravotnej starostlivosti, ako aj pacienti po úrazoch či náhlej zmene zdravotného stavu do jedného dňa od jej zaznamenania. Ak nemá pacient odporúčanie od praktického lekára, odborný lekár ho nemusí vyšetriť. Výnimkou sú len akútne stavy ohrozujúce život.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: