Jednodňová zdravotná starostlivosť zvyšila v Nemocnici Handlová počet výkonov

Počas štvormesačného poskytovania jednodňovej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Handlová zaznamenali 95-percentný nárast počtu výkonov, pričom jeden výkon trvá v priemere 30 – 60 minút. Vedenie nemocnice sa rozhodlo pre poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v súlade s modernými trendmi v zdravotníctve vo všetkých vyspelých krajinách. Jednodňovú zdravotnú starostlivosť poskytuje nemocnica v odboroch gynekológia, urológia a chirurgia. Spektrum výkonov je vecou dohody s každou poisťovňou. "V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti realizujeme operačné a diagnosticko–terapeutické výkony, ktoré nevyžadujú pobyt pacienta na lôžku viac ako 24 hodín. Pacient tak podľa odporučenia lekára odchádza domov od päť do 24 hodín po uskutočnení zákroku," povedal riaditeľ Nemocnice Handlová, 2. súkromná nemocnica s.r.o. Ivan Gašparovič. "Naše zdravotnícke zariadenie vždy sledovalo najnovšie trendy v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Keďže celosvetovým trendom je jednodňová zdravotná starostlivosť, a to nielen z pohľadu pacienta, ale aj z pohľadu poisťovní a financovania zdravotníctva, rozhodli sme sa pre ňu aj my. K spomínanému rozhodnutiu prispela aj častá komunikácia s pacientmi, jednodňovú zdravotnú starostlivosť vnímame totiž aj ako službu pre občanov nášho regiónu," dodal Gašparovič. Nemocnica zatiaľ podľa neho zaznamenáva na základe spätnej väzby od lekárov, ku ktorým dochádzajú pacienti na kontrolu po výkone, len pozitívne ohlasy pacientov. Pre vlastnú kontrolu zisťovania spokojnosti pacientov slúži dotazník spokojnosti.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: