Záchranári predviedli malým pacientom výjazd k dieťaťu v bezvedomí

V súčasnosti najväčší poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby na Slovensku Falck Záchranná, a. s., aj tento rok pred Vianocami nezabudol na hospitalizované deti v Detskej fakultnej nemocnici (DFN) v Košiciach. Záchranári priniesli takmer päťdesiatim malým pacientom zo všetkých oddelení v nemocnici ovocie a darčeky, no okrem toho im predviedli záchranársku techniku a ukážku záchranárskeho výjazdu.

Hlavný záchranár Marián Hudák a záchranár - supervízor Vladimír Hosa predviedli simulovaný výjazd k detskému pacientovi s poruchou vedomia. Zároveň malým pacientom ukázali techniku a lieky, ktoré pomáhajú zachraňovať ľudské životy. Deti si mohli pozrieť a vyskúšať liekový kufor, monitory - defibrilátory, dýchacie prístroje, fixačnú a imobilizačnú techniku, ako aj odsunové prostriedky - sedačky, nosidlá, či schodolez.

Detských pacientov najviac zaujímali zážitky záchranárov pri zásahoch a fungovanie a technické vybavenie záchrannej zdravotnej služby. Záchranári deťom zároveň poskytli cenné rady a poučili ich o bezpečnosti pri rôznych aktivitách a športových hrách. Jednou z tém diskusie bolo aj užívanie drog, alkoholu a omamných látok mladými ľuďmi. Záchranári sú totiž prví, ktorí v teréne často zachraňujú deti pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok.

V minulom roku posádky rýchlej lekárskej pomoci a rýchlej zdravotnej pomoci Falck Záchranná ošetrili a odviezli do nemocničných zariadení 79 detí vo veku do 15 rokov, ktoré boli pod vplyvom drog a alkoholu. „Ide o zraniteľnú skupinu, nakoľko mladý organizmus je po každej stránke veľmi formovateľný a ľahko ovplyvniteľný. V období detstva a dospievania si človek ešte len vytvára životné stereotypy, hodnoty a návyky, buduje medziľudské vzťahy. Ak si mladý jedinec nezvolí zdravý životný štýl, v krajnom prípade to môže vyústiť až do tragédie s ťažkými sociálnymi dopadmi pre jednotlivca a spoločnosť,“ povedal medicínsky riaditeľ Falck Záchranná Jozef Karaš.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: