Zdravotné poisťovne musia poslať preukazy novým poistecom do 20.12

Ľudia, ktorí sa tento rok rozhodli pre zmenu zdravotnej poisťovne, by najneskôr v týchto dňoch mali do schránky dostať svoj nový preukaz poistenca. Ako ozrejmila hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Radoslava Miklášová, poisťovne sú povinné všetkým svojim novým poistencom zaslať preukazy najneskôr do 20. decembra.

"Ak ho poistenec do tohto dátumu nedostane, mal by sa v zdravotnej poisťovni informovať o dôvodoch a žiadať jeho vydanie," povedala Miklášová. Poukázala na to, že súčasne možno podať podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. "Ak sa potvrdí, že si zdravotná poisťovňa nesplnila zákonnú povinnosť, úrad jej môže uložiť sankciu do výšky 3.319 eur," doplnila.

O vydanie európskeho preukazu však už musia poistenci svoju novú zdravotnú poisťovňu písomne požiadať. Lehota na vydanie preukazu je 30 dní. "Ak poistenec plánuje vycestovať do zahraničia skôr, mal by zdravotnú poisťovňu požiadať o náhradný certifikát, ktorý nahrádza európsky preukaz a má platnosť tri mesiace," vysvetlila Miklášová. Za vydanie preukazu ani náhradného certifikátu poistenec neplatí.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: