Autizmus možno spôsobujú aj dopravné splodiny

Nový výskum v Kalifornii naznačuje, že bývanie blízko diaľnice súvisí so zvýšeným rizikom autizmu.

V časopise Environmental Health Perspectives to predbežne online oznámil päťčlenný tím, ktorý viedla Heather Volková z Children's Hospital Los Angeles. "V prípade detí, ktoré sa narodili matkám žijúcim do vzdialenosti 309 metrov od diaľnice, je dvojnásobne vyššia pravdepodobnosť výskytu autizmu," povedala Volková. Dlho sa myslelo, že komplex vývojových porúch nazývaný autizmus má čisto genetický základ. Nárast zaznamenaných prípadov sčasti vyplýva zo zdokonalenej diagnostiky. No iba sčasti, keďže napríklad v USA sa počet prípadov medzi rokmi 2002 a 2006 zvýšil o plných 57 percent. To silne poukazuje na spolupôsobenie faktorov v životnom prostredí.

Prvotným podozrivým je znečistenie vzduchu na miestach pobytu tehotných. Negatívne účinky tohto faktora sú zvlášť nebezpečné i v prvých mesiacoch života dieťaťa. Kalifornský výskum teraz ako prvý spája automobilové splodiny s rizikom autizmu. Údaje o deťoch a autizmom a normálne sa vyvíjajúcich deťoch, ktoré slúžili ako kontrola, vedci čerpali z prieskumu na začiatku sledovaného obdobia 24- až 60-mesačných detí, ktoré bývali v aglomeráciách kalifornských miest Los Angeles, San Francisco a Sacramento. Každú účastnícku rodinu členovia tímu osobne navštívili. V tomto výskume sa zamerali na pobyt rodín autistických detí počas prvého, druhého a tretieho trimestra tehotenstva ich matiek a v čase narodenia. Konkrétne v závislosti na vzdialenosti domácnosti od diaľnice respektíve diaľnic a hlavných ciest. Zistili spomenuté dvojnásobné riziko výskytu autizmu, ak táto vzdialenosť nepresiahla 309 metrov. Nezáviselo to na pohlaví dieťaťa, jeho etnicite, úrovni vzdelanosti v rodine, veku matky, ani na fajčení v dome pred narodením. Zaujímavé je, že doložená závislosť sa týkala iba diaľnic, nie hlavných ciest, čo zvýrazňuje úlohu hustoty premávky.

Iné výskumy preukázali vplyv dopravných splodín vo vzduchu na vyvolávanie zápalu a oxidačného stresu. Ladí to s pribúdajúcimi dôkazmi o úlohe práve zápalu a oxidačného stresu v genéze autizmu. "Očakávame, že v najbližších rokoch vymedzíme celý rad, možno desiatky, environmentálnych faktorov, z ktorých každý prispieva k istej časti prípadov autizmu. Väčšina z nich pri tom veľmi pravdepodobne spolupôsobí s inými a genetickým základom dieťaťa," povedala členka tímu Irva Hertzová-Picciottová z University of California v Davise.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: