V prípade zmeny zdravotnej poisťovne treba vrátiť do 8. 1 starý preukaz

Poistenci, ktorí sa v tomto roku rozhodli pre zmenu zdravotnej poisťovne od januára 2011, používajú až do konca decembra preukaz poistenca a európsky preukaz svojej terajšej poisťovne. "Oba preukazy sú jej povinní vrátiť najneskôr do 8. januára 2011," upozornila hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Radoslava Miklášová. V opačnom prípade môže dostať poistenec pokutu do výšky 165 eur. Poistenec by mal zároveň oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne zamestnávateľovi. "Hoci zákon neurčuje lehotu na oznámenie, poistenec by tak mal urobiť čo najskôr, aby zamestnávateľ odvádzal poistné do správnej zdravotnej poisťovne," ozrejmila Miklášová. Zmenu tiež treba nahlásiť aj poskytovateľovi, s ktorým má poistenec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Samostatne zárobkovo činné osoby, ktorá od januára zmenia zdravotnú poisťovňu, sú povinné písomne vykázať poisťovni výšku preddavku na poistné do 8. januára 2011. Zároveň musia odovzdať odpis z ročného zúčtovania poistného za predchádzajúci kalendárny rok do 30. júna 2011. Od januára mení zdravotnú poisťovňu 81.108 poistencov. Zdravotné poisťovne sú povinné všetkým svojim novým poistencom zaslať preukaz poistenca najneskôr do 20. decembra. Tí od januára používajú výhradne preukaz svojej novej zdravotnej poisťovne. O vydanie európskeho preukazu musia svoju novú zdravotnú poisťovňu písomne požiadať.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: