Koncertom vyvrcholí projekt na podporu registra darcov kostnej drene

Projekt, ktorého cieľom bolo podporiť rozširovanie Národného registra darcov kostnej drene na Slovensku (NRDKD) a získať finančné prostriedky potrebné pre registráciu nových darcov, vrcholí v utorok 21. decembra Vianočným koncertom detskej onkológie. Projekt s názvom Dreň pre detskú onkológiu odštartovala Spoločnosť detskej onkológie Košice presne pred rokom vernisážou výtvarných diel malých onkologických pacientov a ich priateľov. Finančnými zbierkami a rôznymi aktivitami najmä na východnom Slovensku sa na tento účel podarilo vyzbierať 14.711 eur.

„Pri našej práci vidíme, aké je ťažké nájsť vhodného darcu a aké problémy sú spojené s rozširovaním národného registra darcov kostnej drene. Za každým prípadom však vidíme konkrétne dieťa a konkrétnu rodinu. Preto nám nedalo, aby sme sa v rámci našich skromných možností nepokúsili niečo s tým urobiť,“ priblížila motiváciu organizátorov iniciátorka projektu, lekárka Oddelenia detskej onkológie a hematológie (ODOH) Detskej fakultnej nemocnice Košice Jaroslava Feketeová.

Leukémia je zhubné nádorové ochorenie krvotvorby a je najčastejším malígnym ochorením v detskom veku. Pre liečbu niektorých pacientov je preto nevyhnutná transplantácia buniek kostnej drene. Je to pre nich často jediná šanca na prežitie. Nájsť však vhodného darcu nie je jednoduché a iba máloktorí pacienti majú šťastie, že nájdu vhodného darcu vo vlastnej rodine. Podľa vedúcej lekárky NRDKD Márie Kušíkovej na Slovensku v súčasnosti evidujú takmer 1700 darcov. V porovnaní so susednými krajinami je to však málo. Ako spresnila, v Českej republike majú registrovaných vyše 55.400 dobrovoľných darcov, v Maďarsku takmer 5000, v Rakúsku cez 61.300, v Poľsku majú šesť registrov s viac ako 108.400 darcami a v Nemecku sú takmer 4 milióny darcov. Vo svete ani na Slovensku nie je najväčší problém nájsť ochotných ľudí. Hlavnou prekážkou je finančná náročnosť registrácie darcu. Vo svete preto existuje množstvo nadácií a fondov, ktoré pomáhajú národným registrom získavať nových darcov.

Vianočný koncert detskej onkológie sa začne v utorok 21. decembra o 18.00 h v radničnej sále Starej radnice na Hlavnej ulici 59 v Košiciach. V programe vystúpia Katka Knechtová a Miro Šmajda spolu s detskými onkologickými pacientmi. Benefičné podujatie je pripravené ako poďakovanie všetkým, ktorí pomohli a pomáhajú detskej onkológii v Košiciach a zároveň pre bývalých i súčasných detských onkologických pacientov, ich rodičov, priateľov a sympatizantov. Program vznikol na dobrovoľníckej báze a všetci účinkujúci vystupujú bez nároku na honorár.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: