Dlh zdravotníckych zariadení voči SP narástol na takmer 34 miliónov eur

Dlh zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni počas októbra opäť narástol, a to o 2,6 milióna eur. Celkovo tak záväzky nemocníc na nehradenom poistnom ku koncu októbra predstavovali 33,98 milióna eur. Vyplýva to z informácií Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa v novembri upozornila, že v porovnaní so situáciou z konca minulého roka narástli pohľadávky zdravotníckych zariadení o vyše 70 percent. "Z aktuálneho stavu vyplýva opätovný trend v neplnení odvodových povinností a to aj u zariadení, ktoré do decembra 2009 odvodové povinnosti plnili," poukázala poisťovňa. Pohľadávky voči štátnym zariadeniam dosiahli ku koncu októbra 22,4 milióna eur, čo predstavuje 66 percent z celkového objemu pohľadávok. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa ich dlh zvýšil o 2,9 milióna eur. Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam evidovala poisťovňa záväzky vo výške 11,56 milióna eur. Oproti septembru sa ich pohľadávky znížili o 286.600 eur.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: