V košickej DFN už dokážu pomôcť novorodencom s nedostatočným okysličením mozgu

V košickej DFN už dokážu pomôcť novorodencom s nedostatočným okysličením mozgu
Zdroj: bigstockphoto.com

Klinika neonatológie Lekárskej fakulty (LF) Univerzity P. J. Šafárika (UPJŠ) a Detskej fakultnej nemocnice (DFN) v Košiciach pripravila pre novorodencov, ktorým príchod na svet skomplikuje hypoxia, čiže nedostatočné okysličenie mozgu, mimoriadny vianočný darček. Deň pred Štedrým večerom na klinike inštalovali nový prístroj na riadenú hypotermiu, ktorý môže u takýchto detí viac než o polovicu znížiť riziko následného ťažkého postihnutia centrálneho nervového systému (CNS).

Vo svete sa stala hypotermia, v prípadoch spĺňajúcich stanovené kritériá, najefektívnejším terapeutickým postupom. "Jeho veľkým prínosom je, že ak sa u týchto pacientov na tri dni kontrolovane zníži teplota, miera a rozsah postihnutia centrálneho nervového systému sa zníži o vyše 50 percent," uviedol prednosta Kliniky neonatológie a riaditeľ DFN v Košiciach Peter Krcho. Spresnil, že pomocou zníženej teploty sa dosiahne to, že sa metabolizmus CNS spomalí a vlastné regulačné mechanizmy organizmu nepoškodia mozgové tkanivo do takej miery, ako by to bolo bez zníženia teploty. Podľa Krcha deti, ktoré v minulosti nemali možnosť podstúpiť takúto terapiu, ostávali v dôsledku perinatálnej hypoxie ťažko postihnuté. Boli u nich diagnostikované rôzne formy mozgovej obrny. Dnes majú šancu, že pokiaľ sa terapia použije včas, budú mať miernejší stupeň neurologického postihnutia. "Pozitívne účinky u našich pacientov a výsledky medzinárodných štúdií nás presvedčili, že ideme správnou cestou. Preto sme sa rozhodli zapožičať si prístroj na celotelovú hypotermiu novorodenca a plánujeme ho pre kliniku aj zabezpečiť," dodal Krcho. Náklady na jeden prístroj predstavujú sumu 15.000 až 19.000 eur. Ročne je v Košickom kraji na túto terapiu indikovaných asi 10 až 20 detí, u ktorých sa môže významne zredukovať riziko ťažkého postihnutia CNS.

Od roku 2003 sú vo svete známe výsledky multicentrickej štúdie realizovanej v USA, Kanade, vo Veľkej Británii a na Novom Zélande. Odborníci použili u novorodencov so známkami strednej alebo ťažkej hypoxie pred, počas alebo po pôrode zníženú telesnú teplotu ako možnú terapiu zmiernenia následkov prekonanej hypoxie. Štúdia však po zhromaždení dostatočného počtu štatistických údajov bola predčasne ukončená. Ukázalo sa totiž, že je neetické neposkytnúť liečbu hypotermiou všetkým rizikovým novorodencom. Dnes je tento terapeutický postup – hypotermia - štandardom vo vyspelých krajinách Európy a sveta.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: