Brachyterapia prostaty – liečba lokalizovaného karcinómu prostaty

Brachyterapia prostaty – liečba lokalizovaného karcinómu prostaty
Zdroj: bigstockphoto.com

Cieľom brachyterapie je dodať do nádorového tkaniva čo najväčšiu dávku ionizujúceho žiarenia za najmenšieho poškodenia okolitých tkanív. Zákrok sa robí v celkovej anestézii zavedením rádioaktívnych zŕn 125 I (jód) do prostaty pod kontrolou transrektálneho sonografu. Spravidla už na druhý deň po zákroku po prehliadke lekárom môže pacient odísť domov a po pár dňoch sa vracia do bežného života.... Keď je karcinóm prostaty diagnostikovaný v skorom štádiu ochorenia, je niekoľko terapeutických postupov, ktoré prinášajú dobrú šancu pre vyliečenie.

„Brachyterapia patrí k základným terapeutickým modalitám lokalizovaného karcinómu prostaty spolu s prostatektómiou (chirurgická liečba), externou rádioterapiou (ožiarenie zvonku) a hormonálnou liečbou. Na našom pracovisku sme zaviedli metódu permanentnej aplikácie rádioaktívnych zŕn I 125. Aplikácia sa robí v celkovej alebo spinálnej anestézií pod USG kontrolou  v gynekologickej polohe. Má malý počet akútnych komplikácií, výrazne skracuje celkovú dobu liečby a umožňuje pacientovi rýchly návrat do normálneho života, s čím súvisí aj veľká spokojnosť pacientov s touto liečbou," hovorí MUDr. Ľuboš Bezák, primár oddelenia brachyterapie na Klinike radiačnej onkológie SZU a OÚSA v Bratislave.

Brachyterapia viac šetrí zdravé tkanivá

„Brachyterapia je liečba ionizujúcim žiarením, kedy zdroj žiarenia sa zavádza priamo do nádoru, do oblasti lôžka nádoru po operácii, alebo do jeho bezprostrednej blízkosti. Najčastejšie sa brachyterapia využíva v liečbe gynekologických nádorov, nádorov prsníka, prostaty, pažeráku, pľúc a nádorov dutiny ústnej. Používa sa zväčša v kombinácii s chirurgickou liečbou, externou rádioterapiou a chemoterapiou. Ako samostatná liečebná modalita sa používa pri včasnom karcinóme prostaty a prsníka. Brachyterapiou sa ožaruje malý objem vysokou dávkou žiarenia, veľkou výhodou je prudký spád dávky žiarenia do okolia a tým šetrenie zdravých okolitých tkanív,“ vysvetľuje MUDr. Ľuboš Bezák

„Brachyterapia prostaty je akceptovaná lokálna modalita. Je možná brachyterapia afterloadingom HDR, najčastejšie sa využíva ako zdroj žiarenia Ir 192 alebo permamentná aplikácia zŕn (I 125, Pd 103). Prvá spomenutá metóda je zavedenie dutých ihiel do prostaty, cez ktoré je pacient ožarovaný. Na našom pracovisku sme minulý rok zaviedli metódu permanentnej aplikácie rádioaktívnych zŕn I 125. Zrná sa vkladajú priamo do prostaty, kde vyžiaria a zostávajú natrvalo v nej. Intersticiálna aplikácia je veľmi náročná tímová práca, zúčastňuje sa jej urológ, radiačný onkológ, radiačný fyzik, anesteziológ, stredný zdravotný a pomocný personál, čiže celkovo tím cca 9 – 10 ľudí,“ objasňuje princíp liečby MUDr. Ľuboš Bezák.

Príprava a priebeh zákroku

Prostata je uložená priamo pod močovým mechúrom a nad konečníkom. Jej hlavnou funkciou je produkcia tekutiny, ktorá obsahuje semeno. U dospelého jedinca má prostata veľkosť vlašského orecha, ktorý sa vekom sa zväčšuje. Brachyterapia prostaty predstavuje spôsob rádioterapie, kedy sa zdroj žiarenia – rádioaktívne zrná – zavádzajú priamo do prostaty. Liečba sa skladá z dvoch častí, a to príprava na liečbu a vlastná liečba – implantácia rádioaktívnych zŕn.

„Niekoľko týždňov pred liečbou sa robí vyšetrenie  prostaty transrektálnou sonografiou. Jej význam je v určení veľkosti prostaty a uloženia prostaty vzhľadom na kosti panvy. Ak je technicky reálna aplikácia rádioaktívnymi zrnami určí sa tiež ich predpokladaný počet. Urológ môže zistiť, že prostata sa nachádza za kosťami panvy a aplikácia nie je technicky možná. V tomto prípade sa pacientovi navrhne iný spôsob liečby V prípade, že prostata je príliš veľká (viac ako 50 ml), tak implantácia zŕn nie je možná a urológ zaháji liečbu hormonálnou terapiou, ktorá vedie k zmenšeniu prostaty," dodáva MUDr. Ľuboš Bezák.

Ako teda celý invazívny zákrok prebieha? „Do konečníka sa zavedie transrektálna sonografická sonda a celý čas pod  sonografickou kontrolou sa robí zákrok. Prostata sa zafixuje špeciálnymi ihlami do inštrumentária ultrazvuku, zakreslí sa obrys prostaty do počítačového systému a rizikové štruktúry, ktoré predstavuje močová rúra, močový mechúr, konečník a semenné vačky. Po tomto zakreslení nám počítačový program ponúkne niekoľko možností ožarovacích plánov, kam a koľko zŕn uložiť. Vyberieme to najideálnejšie riešenie, ožarovaný objem je ohraničený prostatou + 2-3 mm lem okolo kapsuly prostaty, na druhej strane, sme limitovaní výškou dávky na močovú rúru a konečník,“ upresňuje MUDr. Ľuboš Bezák.

Plnohodnotný návrat do života

Pacient môže byť prepustený približne po päťdňovej hospitalizácii do domáceho ošetrenia. Väčšinou je ihneď schopný zapojiť sa do normálneho života. Určité pravidlá by však mal po zákroku brachyterapiou predsa len dodržiavať. „Radioaktívny jód 125 vyžaruje mäkké ionizačné žiarenie o malej intenzite, ktoré je väčšinou absorbované tkanivami tela. Hladina žiarenia mimo tela pacienta je len o málo vyššia ako rádioaktívne pozadie okolia, jeho intenzita klesá časom od implantácie. Preto pacient môže spať v spoločnej posteli, môže spať v tej istej miestnosti s deťmi, malé deti mu však nemajú sedieť na kolenách po dobu dvoch mesiacov. Nemá byť v dlhodobom styku s tehotnými ženami a pohlavný styk môže mať dva týždne po aplikácii. Pri pohlavnom styku sa odporúča použitie kondómu, pre prípadnú stratu zrna močovou rúrou,“ upresňuje MUDr. Bezák. Jódové zrná majú polčas rozpadu 60 dní. Za 60 dní stratia polovicu svojej rádioaktivity. Zvyšnú časť rádioaktivity stratia v priebehu ďalších 100 dní.

Komplikácie sú minimálne

„Brachyterapia má malý počet akútnych komplikácií, významne skracuje celkovú dobu liečby, a tým skracuje práceneschopnosť pacienta. Ťažké komplikácie u brachyterapie sú relatívne vzácne. U 82 - 90 % pacientov liečených touto metódou sa ich hodnota PSA normalizuje do približne 20 mesiacov. Výsledky liečby sú porovnateľné s prostatektómoiu a externou rádioterapiou. Lokalizované tumory T1,2 low risk pri všetkých modalitách majú 10 ročné celkové prežívanie 87 %,“ objasňuje MUDr. Ľuboš Bezák. Pacientov podľa slov primára odosielajú na brachyterapiu urológovia zo všetkých kútov Slovenska. Pred zavedením tejto novej metódy pacienti mohli byť buď liečení chirurgickou liečbou, alebo mohli byť externe ožarovaní, alebo mohli mať urobenú brachyterapiu v zahraničí.

„Brachyterapia predstavuje určite efektívne a excelentné liečenie včasného karciómu prostaty, umožňuje  pacientovi rýchly návrat do života. Ide o náročný niekoľko hodinový zákrok, ktorý je plne hradený zdravotnou poisťovňou,“ upresňuje MUDr. Bezák. Po implantácii rádioaktívnych zŕn musí byť pravidelne sledovaný urológom a radiačným onkológom. „Prvá ambulantná kontrola je štyri týždne po liečbe, následne prebiehajú kontroly každé tri mesiace prvé tri roky, potom dva roky každého pol roka. Počas týchto kontrol bude pacient vyšetrený fyzikálne a bude mu odobratá krv na PSA, ktorého hladina nás informuje o efekte terapie. Niektorí pacienti môžu byť odoslaní na CT vyšetrenie za účelom kontroly postavenia aplikovaných zŕn,“ upresňuje na záver MUDr. Ľuboš Bezák.

Koho postihuje karcinóm prostaty

Karcinóm prostaty postihuje najmä starších mužov nad 50 rokov, zriedka však aj mladších. Najčastejšie je postihnutá veková skupina medzi 70-80 rokmi. Príčina vzniku karcinómu doteraz nie je známa. Aktuálne tvorí na Slovensku 8,6 % všetkých zhubných ochorení. Nebezpečný je tiež tým, že pri včasných - najlepšie liečiteľných štádiách - sa spravidla vôbec neprejavuje. Včasné štádium karcinómu prostaty nevykazuje žiadne klinické príznaky a často sa diagnostikuje vyšetrením krvného testu PSA (prostata špecifický antigén). Zistiť sa dá preventívnymi vyšetreniami najmä na základe vzostupu sérových hladín prostatického špecifického antigénu. Počiatočné štádium karcinómu prostaty nerobí poruchu močenia, aj keď sa prostata zväčšuje. Je to dané zväčšovaním prostaty v jej vonkajších častiach, ktoré sú vzdialené od močovej rúry. Karcinóm prostaty obvykle rastie veľmi pomaly. Malá časť karcinómov však môže byť agresívna a môže metastazovať do iných častí tela, najčastejšie do lymfatických uzlín a kostí. Väčšina karcinómov má väčšiu šancu na vyliečenie, ak sú diagnostikované a liečené vo včasnom štádiu ochorenia.

Čo preukázali štatistiky

Výsledky liečby sú porovnateľné s chirurgickou liečbou a externou rádioterapiou.  U 82 - 90 % pacientov liečených brachyterapiou sa normalizuje PSA (prostata špecifický antigén) do 20 mesiacov. Ťažké komplikácie u brachyterapii sú relatívne vzácne. U brachyterapiou liečených pacientov je výrazne kratšia práceneschopnosť (PN).

Autor článku: časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: