Charles Darwin

Charles Darwin
Zdroj: bigstockphoto.com

História vzniku a vývoja prírodných i technických vied sa zrodila zo spoločenských potrieb.  Rozvoj poľnohospodárskej výroby viedol k štúdiu rastlín a živočíchov v určitom vzťahu k prírode. Vývoj medicíny podmienili choroby, ktoré prenasledovali ľudstvo od nepamäti. Ekonomické potreby dali podnet na rozvoj prírodovedných disciplín.

V Anglicku sa v prvej polovici 19. storočia stal priekopníkom v tomto smere Charles Darwin, vo svete známy objaviteľ vývojovej teórie. V roku 2009 si pripomíname dvesté výročie od jeho narodenia.

Všestranný Darwin

Charles Robert Darwin sa narodil v roku 1809 v rodine lekára. Mladý Charles už od detstva prejavoval mimoriadny záujem o prírodu, vedomosti najskôr čerpal z rodinnej knižnice. Ako šestnásťročný začal študovať na Edinburgskej univerzite medicínu, tak ako jeho brat. Skôr ako o medicínu sa však zaujímal o zoológiu, botaniku a o geológiu. Preto ho otec zo štúdia odhlásil a ako devätnásťročný začal študovať teológiu na univerzite v Cambridge, kde po troch rokoch získal titul bakalára. S teológiou sa však rozlúčil a zaujímal sa o prírodné zákonitosti.

Významným medzníkom v jeho živote sa stal rok 1831, keď sa na kráľovskej lodi Beagle zúčastnil výskumnej výpravy do Južnej Ameriky. Charles Darwin mal hlboké vedomosti z geológie, paleontológie, fyziky, porovnávacej anatómie, botaniky, ako aj z ďalších hraničných vedných odborov. Zvlášť ho ovplyvnili skúsenosti z výskumu  Galapágskych ostrovoch, ktoré sa vynorili z mora na základe vulkanickej činnosti. Po piatich rokoch sa vrátil do Londýna, kde sa chystal spracovať získané poznatky z výskumnej cesty. Toto mesto nebolo pre neho ideálnym prostredím, preto sa presťahoval na vidiek do mestečka Down.

Kontroverzné dielo

Jeho prácu ovplyvnil mladý prírodovedec A. R. Wallacea, ktorý sa na základe svojich výskumov pokúsil o výklad pôvodu druhov, príbuzným prístupom ako Darwin, ktorý jeho prácu dostal na posúdenie. Napriek tomu, že mohol stratiť prvenstvo svojho objavu, neváhal a jeho prácu odporučil na uverejnenie. V roku 1858, po odporučení významných osobností z oblasti prírodných vied, bol spolu s Wallaceovou prácou vydaný aj náčrt jeho teórie. O rok neskôr vyšlo prvé vydanie Darwinovej práce O pôvode druhov prírodným výberom, ktorá vyvolala širokú diskusiu a dodnes je v určitých konzervatívnych katolíckych kruhoch predmetom kritiky a diskusie.

Wallace čestne priznal, že by nebol tak dokonale dokázal vývojovú teóriu ako Charles Darwin, aj preto svoje základné vedecké dielo nazval darwinizmom.

Teória darwinizmu

Celých 25 rokov po návrate z výpravy na lodi Beagle Darwin usilovne zbieral fakty a dôkazy vysvetľujúce problém pôvodu druhov. Dokázal spoločný pôvod človeka s inými živočíchmi, čo dnes možno vysvetliť na základe antropogenézy a procesmi hominidizácie a sapientizácie, ktoré spôsobili odlišnosť človeka od jeho živočíšnych predkov.

Odhalil zákonitosti výberu druhov užitočných pre človeka a jeho život v prí  rodnom aj v spoločenskom prostredí. Formuloval teóriu boja organizmov o podmienky vhodné pre ich existenciu. Dospel k záveru, že jednotlivé druhy rastlín a živočíchov sú premenlivé, vznikajú a zanikajú, zákonite sa rodia a odumierajú. Každá súčasná forma života na Zemi môže nájsť spoločného predka v dávnej geologickej minulosti u organických foriem prvotného života. V rámci evolúcie sa často hovorí o progrese – vzniku vyšších foriem, ktoré sú progresívnejšie.

Na druhej strane ide o regresiu, kde vznikajú slepé vývojové smery, niekedy degeneratívne formy. Potvrdil aj hypotézu o živočíšnom pôvode človeka. Výsledky jeho vedeckých záverov ovplyvnili aj mnohé odbory v oblasti embryológie. Osobitne treba oceniť Darwinove objavy týkajúce sa prirodzeného výberu a populačného rastu ľudskej civilizácie a porovnanie duševných schopností človeka a ostatných živočíšnych druhov. Aj po mnohých rokoch ho možno považovať za jedného z najuznávanejších vedcov svetového formátu.

Autor článku: Doc. Dr. Igor M. Tomo, PhD., MPH , časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: