Zamestnanci polikliniky v Poltári dostali výpovede

Zamestnanci polikliniky v Poltári dostali výpovede
Zdroj: bigstockphoto.com

Takmer všetci zamestnanci polikliniky v Poltári dostali výpovede. Podobná situácia nastala aj vo Fiľakove.

Desať pracovníkov poltárskej polikliniky dostalo pred koncom roka od svojho zamestnávateľa spoločnosti Spc Bankruptcy, s.r.o., výpoveď s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Dôvodom majú byť organizačné zmeny. "Výpoveď plynie od 1. januára do konca februára. Dostali ju všetci zamestnanci okrem lekárov," vysvetlil fyzioterapeut Karol Pajda. Podľa jeho slov doktorov neprepustili, pretože firma by následne prišla o licenciu. Domnieva sa však, že výpoveďami obslužného a zdravotného personálu bude zdravotná starostlivosť ohrozená.

Výpovede dostalo aj jedenásť zamestnancov polikliniky vo Fiľakove a údajne aj v Tornali. "Plynie nám dvojmesačná výpovedná lehota, ale viac sa k tomu nemôžem vyjadriť," oznámil správca polikliniky vo Fiľakove Štefan Ružička. Primátora Poltára Pavla Gavalca na prepúšťanie v poliklinike nikto neupozornil. Dozvedel sa to len od zamestnancov, ktorí mu ukázali výpovede. „Som prekvapený, čo sa tam deje. Dohodol som sa s predsedom BBSK, že sa v utorok 11. januára stretneme a situáciu budeme riešiť,“ informoval primátor. Podľa hovorcu BBSK Petra Hajnalu bývalé vedenie BBSK uzavrelo s prevádzkovateľom polikliniky zmluvu, ktorá neumožňuje vyvodiť voči nemu sankcie, ani požadovať vrátenie majetku. Predsedovi BBSK Vladimírovi Maňkovi záleží na tom, aby zdravotná starostlivosť v regióne zostala zachovaná v dostatočnom rozsahu, a preto sa stretne s Gavalcom.

Vyjadrenie konateľov Spc Bankruptcy, ktorí figurujú aj v spoločnosti Cityfarma SK, s.r.o., sa nám získať nepodarilo.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: