Kúpanie na prírodných kúpaliskách vlani nespôsobilo zdravotné problémy

Napriek sporadickým prekročeniam limitných hodnôt mikrobiologických a biologických ukazovateľov neboli počas tohtoročnej kúpacej sezóny zaznamenané ochorenia respektíve zdravotné komplikácie, ktoré by súviseli s kúpaním na prírodnom kúpalisku. Úrad verejného zdravotníctva SR a jeho regionálne pobočky kontrolovali zdravotno-hygienickú nezávadnosť počas celej kúpacej sezóny na 36 prírodných kúpaliskách.

Ako ďalej vyplýva zo správy o kvalite vody na kúpanie, prekročenie limitných hodnôt črevných enterokokov sa týkalo napríklad bratislavského Veľkého Draždiaku či Zemplínskej Šíravy. Na Vinianskom jazere sa zase zaznamenalo jednorazové prekročenie parametra chlorofyl. Na lokalitách Ružiná pri obci Divín a Ružiná pri obci Ružiná bol jednorazovo prekročený parameter cyanobaktérie so schopnosťou tvoriť vodný kvet.

Oficiálny začiatok kúpacej sezóny na Slovensku je spravidla stanovený na 15. jún, koniec na 15. september v každom roku. Dĺžka kúpacej sezóny bola vlani upravená na 20 lokalitách. V 14 prípadoch začala kúpacia sezóna neskôr a na 18 lokalitách bola kúpacia sezóna ukončená pred 15. septembrom. Tohtoročná kúpacia sezóna aj návštevnosť bola výrazne ovplyvnená intenzívnou zrážkovou činnosťou.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: