Počet predčasne narodených detí na Slovensku rastie

Deti, ktoré sa narodia predčasne, na Slovensku pribúda. Z celkového počtu pôrodov v roku 2009 bolo až osem percent z nich ukončeným pred 37. týždňom. "Napriek komplikovanému vstupu do života sú však mnohé nedonosené deti veľmi šikovné a často aj nadmerne inteligentné. Sú radosťou pre rodinu a aj pre spoločnosť," uviedla prednostka Novorodeneckej kliniky M.Rusnáka Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava Darina Chovancová.

Ozrejmila, že dôvodom je presúvanie materstva do starších vekových kategórií, čím narastajú aj riziká komplikácii v tehotnosti. "Pokrok v medicíne spôsobil, že sa pre tehotnosť rozhodnú aj ženy, ktoré by sa vzhľadom k svojim zdravotným komplikáciám v minulosti pre materstvo nerozhodli," poukázala ďalej Chovancová. Ďalším faktorom sú podľa jej slov aj dostupné techniky asistovanej reprodukcie, pomocou ktorých sa počty detí narodených predčasne zvyšujú vzhľadom k častejšiemu výskytu viacpočetnej tehotnosti.

"Prognóza veľmi nezrelých detí aj na Slovensku sa vďaka centralizácii predčasných pôrodov a najmä vďaka skvalitneniu liečebno-preventívnej starostlivosti o novorodencov v poslednom desaťročí postupne zlepšuje," konštatovala Chovancová. Podotkla, že aj napriek neustálemu nedostatku kvalitných prístrojov a odchodu personálu za lepšími zárobkami do zahraničia sa výsledky starostlivosti o nedonosené deti u nás posúvajú neustále dopredu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: