Detské fyziatricko–rehabilitačné oddelenie UNM má nové priestory

Univerzitná nemocnica Martin (UNM) otvorila minulý týždeň Detské fyziatricko–rehabilitačné oddelenie, ktoré od roku 1997 fungovalo v prenajatých priestoroch v Dojčenskom ústave v Martine. Pracovisko sa nachádza v zrekonštruovanej budove priamo v areáli nemocnice. TASR o tom informovala PR manažérka UNM Katarína Kapustová.

Prestavba budovy začala podľa Kapustovej v júli minulého roka, pričom investície dosiahli 428.000 eur. „Okrem viacerých sponzorov, medzi ktorými bolo aj občianske združenie Matka a dieťa Turca, prispelo čiastkou 200.000 eur aj mesto Martin,“ uviedla Kapustová.

Doplnila, že Detské fyziatricko-rehabilitačné oddelenie UNM je špecializovaným pracoviskom pre liečebnú rehabilitáciu detí s poruchami pohybového vývinu, detskou mozgovou obrnou a inými ochoreniami centrálneho nervového systému a pohybového aparátu. „Slúži pre deti z celého Slovenska, pre ktoré neexistuje iná alternatíva v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Pre oddelenie je veľmi dôležitá spolupráca s Neonatologickou klinikou UNM, keďže veľkú časť pacientov tvoria predčasne narodené deti a deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Včasná a komplexná rehabilitačná starostlivosť je nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o týchto novorodencov. Snahou je minimalizovať následky vývinových komplikácií a zabezpečiť optimálnu kvalitu života dieťaťa v ďalšom vývine,“ skonštatovala Kapustová.

Lôžková časť Detského fyziatricko–rehabilitačného oddelenia UNM má 7 samostatných izieb pre matky s deťmi, kuchynku, spoločenskú izbu a niekoľko miestností určených na cvičenie a fyzioterapiu. Pracujú tam 3 lekári, 3 fyzioterapeuti, 2 zdravotné sestry. Podľa primárky pracoviska Evy Babčanovej by v budúcnosti radi prijali ešte jedného maséra. „Pracovisko úzko spolupracuje s ambulanciami detských neurológov, ortopédov a rehabilitačných lekárov na celom Slovensku. Nevyhnutnou súčasťou komplexnej rehabilitácie je včasná intervencia a náprava narušených psychických funkcií už od raného veku. Pracovisko poskytuje diagnostickú a individuálnu poradenskú činnosť na stimuláciu psychických funkcií u detí. Rodičia sú inštruovaní a vzdelávaní v špeciálnych technikách a postupoch,“ dodala PR manažérka UNM.

Počas roka na pracovisku ambulantnou alebo ústavnou formou vyšetria viac ako 1000 detí - štvrtinu formou hospitalizácie, tri štvrtiny ambulantnou formou. „Špecifikom je, že všetky hospitalizované deti sú prijaté v sprievode rodiča, najčastejšie matky. Význam prítomnosti rodiča nespočíva len v citovej opore blízkej osoby, ale predovšetkým je rodič počas hospitalizácie zacvičený v rehabilitačných metodikách (najmä reflexná rehabilitácia podľa profesora Vojtu), vďaka čomu môže pokračovať v cvičení s dieťaťom aj v domácom prostredí. Štandardná dĺžka pobytu je 14 dní a hradí ju zdravotná poisťovňa. Mamičky si priplácajú len za stravu,“ uzatvorila Kapustová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: