Odborníci upozorňujú na zvýšenú bezpečnosť pri odstraňovaní rozbitých žiariviek

Energeticky úsporné žiarivky, ktoré na pultoch predajní krajín Európskej únie nahradili klasické žiarovky, obsahujú malé množstvá ortuti. Aj keď odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zatiaľ na Slovensku nezaznamenali žiadne prípady závažného poškodenia zdravia po ich rozbití, upozorňujú na dodržiavanie správnych zásad likvidácie v prípade ich rozbitia.

"Ortuť z úspornej žiarivky môže pri jej poškodení či rozbití krátkodobo spôsobiť významnú kontamináciu vnútorného ovzdušia v miestnosti," upozorňujú odborníci. Miera znečistenia však závisí od mnohých faktorov, ako je napríklad spôsob vetrania miestnosti, typ použitého svietidla a žiarivky, ako aj skutočnosť, či došlo k poškodeniu žiarivky svietiacej alebo zhasnutej.

V ovzduší, ktoré je nadmerne kontaminované ortuťou, môže dôjsť k otrave organizmu spôsobenej vdýchnutím ortuťových pár. Najcitlivejšou, a najviac zraniteľnou skupinou populácie sú deti a tehotné ženy, prípadne domáce zvieratá. Vedci preto z bezpečnostného hľadiska odporúčajú používať v miestnostiach, v ktorých sa často zdržiavajú deti, výhradne žiarivky vybavené ochranným krytom proti rozbitiu.

Predísť rozbitiu žiarovky sa dá opatrnosťou pri manipulácii s ňou, či už počas jej nákupu, prepravy, skladovania alebo výmeny v svietidle. "Ak sa úsporná žiarivka predsa len rozbije, je potrebné miestnosť urýchlene vyvetrať a zabezpečiť tak zníženie koncentrácie ortuti v jej vnútornom ovzduší," vysvetľujú odborníci z ÚVZ SR. Odporúča sa okamžite otvoriť okná, vypnúť prípadnú klimatizáciu, kúrenie a miestnosť opustiť aspoň na 15 až 20 minút. Po návrate do nej je potrebné zvyšky poškodenej žiarivky opatrne odstrániť s použitím gumených rukavíc. Počas upratovania miestnosť treba neustále vetrať.

Na zozbieranie väčších úlomkov je vhodné použiť kúsok kartónu, menšie úlomky možno odstrániť papierovou utierkou, z koberca tiež pomocou lepiacej pásky. "Na odstraňovanie úlomkov nepoužívajte metlu ani vysávač, pretože by mohlo dôjsť k ďalšiemu rozptýleniu ortuti v ovzduší," upozorňujú odborníci. Zozbierané zvyšky žiarivky treba spolu s papierom použitým na čistenie vložiť do zatvárateľnej nádoby a následne zlikvidovať ako nebezpečný odpad. Teda odovzdať ich do zberne odpadov, prípadne špecializovanej firme zaoberajúcej sa likvidáciou nebezpečných látok. Ortuť je totiž vďaka svojim toxickým vlastnostiam nebezpečná nielen pre ľudské zdravie, ale aj pre životné prostredie. Likvidácia komunálneho odpadu s obsahom ortuti kontaminuje ovzdušie, pôdu a následne aj ďalšie zložky prostredia. Žiarivky s obsahom ortuti by preto podľa odborníkov v žiadnom prípade nemali skončiť v nádobách na komunálny odpad ani v kanalizácii.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: