Na adolescentnom oddelení I. psychiatrickej kliniky sa liečilo kvôli alkoholu v prvých mesiacoch 13 pacientov

V prvých mesiacoch fungovania adolescentného oddelenia I. psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ (od septembra do decembra 2010) bolo na tomto pracovisku v súvislosti s alkoholom vyšetrených 36 pacientov v adolescentnom veku. Trinásť z nich muselo byť kvôli problému s alkoholom hospitalizovaných. Celkový počet pacientov hospitalizovaných na adolescentnom oddelení od septembra do decembra 2010 bol 74.

Otvorenie adolescentného oddelenia so šestnástimi lôžkami sa uskutočnilo v závere augusta 2010. Jedná sa o jediné špecializované oddelenie adolescentnej psychiatrie na Slovensku. Adolescenti sú často liečení spolu s detskými pacientmi, pričom moderné trendy v krajinách Európskej únie smerujú skôr k tendencii pripájať adolescentnú psychiatriu k dospelej psychiatrii, čo mladému človeku s pretrvávajúcim psychickým problémom zaistí plynulý prechod do kompletnej starostlivosti vo vyššom veku a zabezpečí kontinuitu liečby. V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice sú adolescenti liečení v rámci dospelého oddelenia s potrebným súkromím a vhodným prostredím, čo je veľkým pozitívom.

Podľa slov prednostky I. psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UJPŠ MUDr. Evy Pálovej, PhD. poukazujú európske trendy v psychiatrii na potrebu riešiť problematiku adolescentného obdobia včas a reflektujú na skutočnosť, že sa psychiatrické problémy presúvajú do oveľa nižšieho vekového obdobia, než tomu bolo v minulosti.

„Už v období rannej mladosti sa môžu objavovať mnohé formy schizofrénie, bipolárne poruchy, úzkosti a depresie, preto je špecializácia adolescentného oddelenia I. psychiatrickej kliniky na pacientov vo veku cca 15-26 rokov veľkým prínosom. Myšlienka zriadenia samostatného oddelenia vznikla po analýze vekovej skladby hospitalizovaných pacientov na našom pracovisku v ostatných rokoch. Jednoznačne stúpa počet ľudí vo veku 15-25 rokov, ktorí sú hospitalizovaní nielen pre nejaké bežné emocionálne problémy a poruchy správania či intoxikácie, ale aj pre závažné psychické poruchy. Táto veková skupina pritom vyžaduje odlišný prístup, pretože často ešte nemá vytvorené ustálené typické vzorce správania a reaguje veľmi emocionálne. Preto je vhodné vytvoriť pre ňu trochu iné prostredie ako pre starších pacientov a nekombinovať hospitalizácie mladých ľudí so seniormi trpiacimi alzheimerovou poruchou či chronickými alkoholikmi, aj keď samotná liečba adolescentntov sa principiálne nelíši od liečby dospelých,“ vysvetľuje prednostka I. psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UJPŠ MUDr. Eva Pálová, PhD.

Dokončením tohto oddelenia na siedmom poschodí 17-poschodového monobloku v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice na Triede SNP 1 sa zavŕšilo sťahovanie I. psychiatrickej kliniky, ktorá v minulosti pôsobila v tzv. psychiatrickom pavilóne pri lôžkovom monobloku. Tie uvoľnila pre potreby Detskej fakultnej nemocnice Košice. Sťahovanie kliniky do nových priestorov sa realizovalo v niekoľkých etapách od konca roka 2009. Vzniku adolescentného oddelenia predchádzala výmena elektroinštalačných rozvodov, špeciálna úprava skiel kvôli bezpečnosti pacientov a oprava dlažieb, podláh a náterov na stenách. Všetky pacientské izby boli vybavené samostatným sociálnym zariadením so sprchou, WC a umývadlom, zriadila sa vyšetrovňa, prijímacia ambulancia, terapeutická a spoločenská miestnosť, učebňa a otvorený priestor na denné aktivity. 

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: