Témou 2. slovenského kongresu je i vzdelávanie lekárov v oblasti vakcionológie

Nosnou témou 2. Slovenského vakcinologického kongresu (SVK), ktorý sa začal dnes na Štrbskom Plese, je rozvoj Národného imunizačného programu. Hovoriť sa bude aj o súčasnom stave očkovania a perspektívach očkovacieho programu na Slovensku a ďalších témach. Na kongrese sa zúčastní takmer 400 odborníkov zo Slovenska a Českej republiky a odznie viac ako 50 prednášok.

"Boli by sme radi, keby si občania aj médiá vytvárali názory na akékoľvek problémy v spoločnosti vrátane očkovania na základe argumentov odborníkov, nie na základe informácií dobrých rečníkov a manipulátorov," zdôraznila predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS) Zuzana Krištúfková. Prevencia očkovaním patrí podľa jej slov k najvýraznejším medicínskym objavom a vďaka vakcinácii a kolektívnej ochrane sa podarilo eliminovať mnohé závažné, často smrteľné ochorenia.

"Vzdelávanie lekárov vo vakcinológii je hlavným dôvodom konania kongresu, pretože lekári by mali byť pre verejnosť odborníkmi, na ktorých sa s dôverou obracia,“ doplnila Krištúfková. Do jeho programu organizátori zaradili aktuálne problémy, ktoré vychádzajú z praxe a neraz vyvolávajú diskusie nielen medzi odborníkmi, ale aj v laickej verejnosti.

Dôležitými témami sú otázky, ako ďalej s očkovaním proti inváznym ochoreniam, či ako postupovať pri očkovaní proti exotickým chorobám pri vzrastajúcej cestovateľskej aktivite našich občanov. Zároveň sa budú účastníci kongresu venovať aj vytváraniu a optimalizácii očkovacieho kalendára pre dospelých a otázke, či sa vyplatí zdravotne a finančne zaviesť povinné očkovanie proti HVP.

V súčasnosti sa lekári stretávajú s rodičmi, ktorí postupujú nezodpovedne a odmietajú očkovanie, čím ohrozujú nielen zdravie a život svojho dieťaťa, ale vytvárajú aj podmienky na šírenie ochorenia. Očkovanie sa niektorí odporcovia podľa Krištúfkovej snažia vyfarbiť ako kontroverznú tému a laickej verejnosti podsúvajú zavádzajúce informácie. "Infekčné ochorenia sú veľmi závažný verejný zdravotný problém s dosahom zdravotným, sociálnym a ekonomickým a očkovanie patrí k jednej z najefektívnejších stratégií, ktorá je vysoko účinná a vysoko nákladovo šetriaca," zdôraznila hlavná odborníčka pre epidemiológiu na Ministerstve zdravotníctva SR Henrieta Hudečková.

V ďalších sekciách sa bude kongres až do soboty 15. januára venovať zvýšenému výskytu tzv. čierneho kašľa v populácii, otázkam týkajúcim sa očkovania proti besnote či invazívnym ochoreniam, rozvoju očkovania a očkovaniu dospelých. Kongres organizuje SEVS v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva, Slovenskou pediatrickou spoločnosťou, Slovenskou spoločnosťou všeobecného praktického lekárstva, Slovenskou infektologickou spoločnosťou, Fakultou verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine, Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: