Lieková politika je relatívne podceňovaný fenomén

Lieková politika je relatívne podceňovaný fenomén, myslí si riaditeľ neziskovej mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS) Gabriel Šípoš.

Pripomenul, že v rámci nej sa rozhoduje o obrovskom balíku peňazí, s čím súvisia aj tlaky na tvorcov tejto politiky. Tie by sa mali eliminovať a podliehať prísnym pravidlám, uviedol dnes Šípoš na stretnutí s novinármi v Bratislave.

Prípad, o ktorom dnes informoval denník Sme, že minister zdravotníctva Ivan Uhliarik údajne zvýhodnil farmaceutickú firmu Pfizer v súvislosti s povinným očkovaním detí proti pneumokokom, je príkladom voľnosti rozhodovania bez jasných pravidiel a konfliktu záujmov. TIS preto prichádza s viacerými riešeniami, aby oblasť liekovej politiky bola transparentnejšia. Podľa organizácie by bolo treba zaviesť elektronizáciu do kategorizácie liekov, vytvoriť portál prístupný verejnosti, kde by boli od začiatku procesu zverejnené žiadosti ministerstva, poisťovní či odborníkov. „Malo by to viesť k presnému a jasne definovanému procesu bez možnosti predbiehania sa a pod priamou kontrolou verejnosti,“ poznamenala Angelika Szalayová z Health Policy Institute.

Podľa nej by ďalším riešením bolo zakotviť pravidlá pre rozhodovanie o liekoch v legislatíve. Navrhuje tiež, aby sa zverejňovali stretnutia a rozhodnutia členov kategorizačnej a imunizačnej komisie a odborných pracovných skupín. Ak by sa preukázalo, že ich člen je v konflikte záujmov, bol by z rozhodovacieho procesu vylúčený. Šípoš poukázal aj na celosvetový trend - viac angažovať pacienta do výberu lieku. Myslí si, že pacienti majú rovnako veľmi málo informácií o lekároch, preto by bolo vhodné zverejniť databázy lekárov aj so sťažnosťami na nich, či prípadnými pochybeniami. TIS sa už dlhšie snaží získať informácie o lekároch, ktorí nepostupovali štandardne, no napriek tomu nie sú potrestaní „reputačnou sankciou“.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: