Adolescentné oddelenie psychiatrickej kliniky UNLP má odpodstatnenie

V prvých mesiacoch fungovania adolescentného oddelenia I. psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) Košice a Lekárskej fakulty UPJŠ, od septembra do decembra 2010, na tomto pracovisku v súvislosti s alkoholom vyšetrili 36 pacientov v adolescentnom veku. Trinásť z nich museli pre problém s alkoholom hospitalizovať. Celkový počet pacientov hospitalizovaných na adolescentnom oddelení od septembra do decembra 2010 bol 74.

"Otvorenie adolescentného oddelenia so 16 lôžkami sa uskutočnilo v závere augusta 2010. Ide o jediné špecializované oddelenie adolescentnej psychiatrie na Slovensku. Adolescenti sú často liečení spolu s detskými pacientmi, pričom moderné trendy v krajinách Európskej únie smerujú skôr k tendencii pripájať adolescentnú psychiatriu k dospelej psychiatrii, čo mladému človeku s pretrvávajúcim psychickým problémom zaistí plynulý prechod do kompletnej starostlivosti vo vyššom veku a zabezpečí kontinuitu liečby," uviedla hovorkyňa UNLP Jaroslava Oravcová. V UNLP adolescentov liečia v rámci dospelého oddelenia s potrebným súkromím a vhodným prostredím, čo je veľkým pozitívom.

Podľa slov prednostky I. psychiatrickej kliniky Evy Pálovej poukazujú európske trendy v psychiatrii na potrebu riešiť problematiku adolescentného obdobia včas a reflektujú na skutočnosť, že sa psychiatrické problémy presúvajú do oveľa nižšieho vekového obdobia, než tomu bolo v minulosti.

"Už v období rannej mladosti sa môžu objavovať mnohé formy schizofrénie, bipolárne poruchy, úzkosti a depresie, preto je špecializácia adolescentného oddelenia I. psychiatrickej kliniky na pacientov vo veku zhruba 15 až 26 rokov veľkým prínosom. Myšlienka zriadenia samostatného oddelenia vznikla po analýze vekovej skladby hospitalizovaných pacientov na našom pracovisku v ostatných rokoch," povedala Pálová. Dodala, že jednoznačne stúpa počet ľudí v tomto veku, ktorí sú hospitalizovaní nielen pre nejaké bežné emocionálne problémy a poruchy správania či intoxikácie, ale aj pre závažné psychické poruchy. "Táto veková skupina pritom vyžaduje odlišný prístup, pretože často ešte nemá vytvorené ustálené typické vzorce správania a reaguje veľmi emocionálne. Preto je vhodné vytvoriť pre ňu trochu iné prostredie ako pre starších pacientov a nekombinovať hospitalizácie mladých ľudí so seniormi trpiacimi Alzheimerovou chorobou či chronickými alkoholikmi, aj keď samotná liečba adolescentov sa principiálne nelíši od liečby dospelých," vysvetlila ďalej Pálová.

Dokončením tohto oddelenia na siedmom poschodí 17-poschodového monobloku v UNLP na Triede SNP sa zavŕšilo sťahovanie I. psychiatrickej kliniky, ktorá v minulosti pôsobila v takzvanom psychiatrickom pavilóne pri lôžkovom monobloku. Tie uvoľnila pre potreby Detskej fakultnej nemocnice Košice. Sťahovanie kliniky do nových priestorov sa realizovalo v niekoľkých etapách od konca roka 2009. Vzniku adolescentného oddelenia predchádzala výmena elektroinštalačných rozvodov, špeciálna úprava skiel kvôli bezpečnosti pacientov a oprava dlažieb, podláh i náterov na stenách. Všetky izby pacientov vybavili samostatným sociálnym zariadením so sprchou, WC a umývadlom, zriadili vyšetrovňu, prijímaciu ambulanciu, terapeutickú a spoločenskú miestnosť, učebňu a otvorený priestor na denné aktivity.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: