Vedci zistili, ako káva chráni proti diabetu

Vedci zistili, ako káva chráni proti diabetu
Zdroj: bigstockphoto.com

Káva zvyšuje krvný obsah špecifickej bielkoviny, ktorá reguluje pohlavné hormóny. Konečným výsledkom je ochrana proti diabetu typu 2. Zvlášť sa to týka žien po menopauze.

V časopise Diabetes to oznámil šesťčlenný tím Simina Liua z Kalifornskej univerzity v Los Angeles. Prvým autorom článku bol jeho doktorand Atsushi Goto. Diabetom trpí iba v USA takmer 24 miliónov detí a dospelých, čo predstavuje asi osem percent obyvateľstva. Z toho 90-95 percent prípadov tvorí diabetes typu 2. Podobne chmúrne sú aj štatistiky v iných rozvinutých krajinách. Viaceré výskumy v minulosti poukázali na priaznivé účinky pitia kávy ako prevencie voči vzniku diabetu typu 2. Presný účinok kávy v tomto kontexte však zostával neznámy. Simin Liu s kolegami teraz odhalil možný molekulárny mechanizmus v pozadí tejto stránky prospešnosti kávy. Súvisí s bielkovinou SHBG (sex hormone-binding globulin, globulín, viažuci sa k pohlavným hormónom), ktorá reguluje činnosť pohlavných hormónov testosterón a estrogén. V ich prípade sa už dlho predpokladá súvislosť s diabetom typu 2.

Nový výskum ukázal, že káva zvyšuje hladinu SHBG v krvnej plazme. Ženám, ktoré vypijú aspoň štyri šálky kávy denne, hrozí v porovnaní s tými, ktoré kávu nepijú, iba 44-percentné riziko, že ochorejú na diabetes typu 2. Miera rizika je nepriamo úmerná hladine SHBG. Simin Liu s iným tímom v skoršom výskume lokalizoval dve mutácie génu, kódujúceho bielkovinu SHBG, ktoré súvisia s rizikom diabetu 2. Jedna ho zvyšuje, druhá znižuje, čo závisí práve na krvnej hladine SHBG. Najlepšie výsledky malo pitie kávy pri ženách, ktoré boli nositeľkami druhej, prospešnej mutácie. Dôležitá úloha pohlavných hormónov v diabete 2 vyplynula z množstva klinických výskumov. SHBG nielenže reguluje aktívne pohlavné hormóny, no zrejme sa viaže tiež k receptorom mnohých druhov buniek, čím priamo sprostredkúva biochemickú signalizáciu týchto hormónov v tele. „SHBG v krvi zjavne odráža genetickú citlivosť na diabetes 2. My sme teraz preukázali, že túto bielkovinu možno v súvislosti s rizikom diabetu ovplyvniť stravovacími faktormi, ako je pitie kávy – tak či onak, čím nižšia je hladina SHBG, tým väčšie je riziko, výraznejšie ako pri všetkých ostatných známych rizikových faktoroch diabetu,“ povedal Simi Liu.

V rámci nového výskumu identifikovali 359 nových prípadov diabetu vo vzorke vyváženej podľa veku a etnicicity, ktoré porovnali s 359 zdravými kontrolnými osobami vybratými z takmer 40.000 žien, účastníčok pokusného programu prijímania nízkych dávok aspirínu a vitamínu E ako prevencie kardiovaskulárnych chorôb a rakoviny. Napokon zistili, že káva bez kofeínu mieru rizika diabetu 2 neznižuje – jej pitie významnejšie nesúvisí ani s týmto rizikom, ani s hladinou SHBG v krvi.

Zdroj: Komuniké University of California – Los Angeles z 12.1.2011

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: