Špecifická kyselina ribonukleová brzdí rakovinu prostaty

Špecifická kyselina ribonukleová brzdí rakovinu prostaty
Zdroj: bigstockphoto.com

Istý malý útvar kyseliny ribonukleovej (RNA) potláča kmeňové bunky rakoviny prostaty a ich smrtonosné metastázovanie.

V časopise Nature Medicine to oznámil pätnásťčlenný tím, ktorý viedol Dean Tang z Texaskej univerzity v Houstone. Prvou autorkou článku bola jeho doktorandka Can (Julie) Liuová. „Naše poznatky ako prvé profilujú vzor expresie mikroRNA v kmeňových bunkách rakoviny prostaty a predstavujú silné odôvodnenie vývoja mikroRNA miR-34a ako novej možnosti liečby rakoviny prostaty,“ povedal Dean Tang. MikroRNA (skrátene miRNA či miR) sú krátke jednovláknové zlomky RNA, ktoré regulujú informačnú RNA, produkt expresie génov v DNA s konečným cieľom vytvoriť bielkovinu, čo sa deje pomocou návodu preneseného RNA na príslušné organely v bunke. Rakovinové kmeňové bunky sa samoobnovujú, iniciujú vznik tumorov a všeobecne silnejšie odolávajú liečbe ako iné rakovinové bunky. Súvisia s opätovnou tvorbou tumorov a metastázovaním do iných orgánov, ktoré je najčastejšou príčinou rakovinových úmrtí. Tým všetkým sa viac vyznačujú rakovinové bunky s povrchovou bielkovinou CD44.

„CD44 vedci už dlho spájajú s podporou vývoja tumorov a zvlášť s rakovinovým metastázovaním. Mnohé rakovinové bunky sa totiž vyznačujú nadmernou expresiou tejto molekuly, lipnúcej k ich povrchom. Ďalším významným poznatkom, vyplývajúcim z nášho výskumu, je odhalenie, že CD44 je cieľom miR-34a,“ vysvetlil Dean Tang. Platí, že ak obsah miR-34a stúpa, CD44 a rakovinové kmeňové bunky sú na ústupe. Potvrdila to séria laboratórnych pokusov s bunkovými líniami, ľudskými tumormi prenesenými do myší a so vzorkami primárnej ľudskej rakoviny prostaty. Tumory v myšiach sa po liečbe miR-34a zmenšili na polovicu až tretinu priemernej veľkosti v kontrolných myšiach. V bunkových líniách po nasadení miR-34a prudko klesol výskyt tumorov rakoviny prostaty. V jednej línii táto miR zablokovala obnovu tumorov u všetkých myší, kým v kontrolnej skupine sa vytvorili všetkým myšiam.

MiR-34a všeobecne potlačila väčšinu znakov rakovinových kmeňových buniek. A čo je azda najpodstatnejšie, výrazne obmedzila metastázovanie, zvlášť do pľúc. Podobné účinky vedci zistili aj pri znižovaní obsahu CD44 iným typom malej molekuly RNA, tzv. vlásenkovej (short hairpin RNA). „Lieky na základe mikroRNA vyvíja rad firiem. Práca s miRNA je náročná, no rýchlo to postupuje predklinickým štádiom,“ uzavrel Dean Tang. Vo vývoji je aj liek s miR-34a.

Zdroj: Komuniké University of Texas M. D. Anderson Cancer Center zo 16.1.2011

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: