Fajčenie prakticky okamžite poškodzuje gény

Fajčenie prakticky okamžite poškodzuje gény
Zdroj: bigstockphoto.com

Nový výskum preukázal, že cigaretový dym začína spôsobovať genetické škody už v meradle niekoľkých minút po vdýchnutí do pľúc. V časopise Chemical Research in Toxicology to oznámil 11-členný tím, ktorý viedol Stephen Hecht z Minnesotskej univerzity v Minneapolise (USA). Prvou autorkou článku bola jeho doktorandka Yan Zhongová.

Významne to prispieva k oprave chybného, avšak vo verejnosti rozšíreného názoru, že fajčenie záporne vplýva na ľudské zdravie až po rokoch. Ide o vôbec prvý výskum, podrobne mapujúci spôsob, akým niektoré látky v tabaku spôsobujú poškodenie DNA, ktoré súvisi s prepuknutím rakovinových ochorení. Stephen Hecht s kolegami zdôraznil, že na rakovinu pľúc celosvetovo zomiera 3000 ľudí denne, pričom zväčša ide o výsledok fajčenia cigariet. Popri rakovine pľúc fajčenie súvisí s najmenej 18 ďalšími typmi rakoviny.

V prípade rakoviny pľúc sú jedným z hlavných vinníkov tzv. polycyklické aromatické uhľovodíky (polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH) v tabakovom dyme. (Na Slovensku sa často používa označenie polyaromatické uhľovodíky čiže PAU). Členovia tímu pridali do cigariet označkovaný fenantrén, ktorý patrí k PAH. Tieto cigarety potom fajčilo 12 dobrovoľníkov. Fenantrén v ich krvi rýchlo vytvoril jedovaté PAH diolové epoxidy, známu príčinu mutácií DNA, ktoré môžu spôsobiť rakovinu. Maximálne množstvo týchto látok mali dobrovoľníci v krvi už 15-30 minút po dofajčení.

Pozorovaná rýchlosť vedcov mimoriadne prekvapila. Konštatovali, že taký účinok sa vyrovná priamemu vstreknutiu predmetnej látky do krvného obehu. „Táto štúdia je unikátna, lebo ako prvá skúma ľudský metabolizmus PAH, ktoré sa do organizmu dostali špecificky vdychovaním cigaretového dymu, bez rušivého vplyvu iných zdrojov vystavenia týmto látkam, ako sú znečistenie ovzdušia či strava. Výsledky, ktoré predkladáme, by mali slúžiť ako ostré varovanie tým, ktorí rozmýšľajú, že začnú fajčiť cigarety,“ povedal Stephen Hecht, medzinárodne uznávaný odborník na látky v cigaretovom dyme a bezdymovom tabaku, ktoré spôsobujú rakovinu.

Zdroj: Komuniké American Chemical Society z 15.1.2011

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: