UNLP Košice povedie Iveta Marinová

V dňoch 11.-13. januára sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Ako sa uvádza na oficiálnej stránke ministerstva zdravotníctva, do výberového konania sa prihlásilo 18 uchádzačov, ktorí splnili predpoklady a požiadavky vyhlasovateľa, pričom šesť z prihlásených uchádzačov sa predmetného výberového konania nezúčastnilo. Výberová komisia odporučila ustanoviť do funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Ivetu Marinovú, MPH.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: