Epidemiológovia v Bratislavskom kraji zaznamenali 47 prípadov čierneho kašľa

Epidemiológovia v Bratislavskom kraji zaznamenali v tomto týždni 47 prípadov čierneho kašľa. Ochorenia boli hlásené zo siedmich okresov kraja, pričom najvyššia chorobnosť bola v okrese Senec. Najviac ochorení bolo vo vekovej skupine 15- až 19-ročných. Ako informoval regionálny hygienik Otakar Fitz, u osôb nad 65 rokov bolo hlásené jedno ochorenie. Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia dosiahla úroveň 1732,6 na 100.000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov, v minulom týždni bola na úrovni 1568,7 na 100.000 osôb. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bola 111,9 na 100.000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov, v minulom týždni bola chorobnosť 125,8 na 100.000 osôb. Epidemiológovia zaznamenali aj štyri prípady chrípky typu A(H1N1) 2009.

Epidemiológovia potvrdili ďalších 12 prípadov pandemickej chrípky

Epidemiológovia zaznamenali tento týždeň ďalších 12 prípadov chrípky A (H1N1) 2009. Od začiatku chrípkovej sezóny 2010/2011 ich bolo celkovo potvrdených 19. Hlásených bolo 55.334 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k vzostupu chorobnosti. Najvyššia chorobnosť bola u detí do piatich rokov. Pre zvýšenú chorobnosť na ARO bol výchovno-vzdelávací proces prerušený v šiestich materských školách (4 v Nitrianskom kraji, 1 v Prešovskom kraji a 1 v Košickom kraji) a v 14 základných školách (4 v Nitrianskom kraji, 7 v Prešovskom kraji a po 1 v Trnavskom, Žilinskom a v Košickom kraji). Ako chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) hlásili 7019 ochorení, čo predstavuje 12,7 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine šesť- až 14-ročných detí. Úrad verejného zdravotníctva apeluje na obyvateľov Slovenskej republiky, aby nepodceňovali význam očkovania proti chrípke a využili možnosť bezplatného zaočkovania.

 

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: