Pseudodrogy nevyvolávajú závislosť, avšak môžu spôsobiť otravu

Darčekové predmety alebo tzv. suveníry, ktoré sú na Slovensku dostupné v crazy shopoch často podľa odborníkov neobsahujú drogy, ale tzv. pseudodrogy. Nevyvolávajú síce závislosť, sú však pre ľudský organizmus nebezpečné. "Veľa z tých látok vôbec nie sú drogami, ale sú nebezpečné, lebo môžu spôsobiť a spôsobujú stavy otravy, takže by sa nemali vôbec konzumovať," skonštatoval Ľubomír Okruhlica, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre medicínu drogových závislostí.

Takýmto látkam, ktoré nazývajú aj pseudodrogrami, chýba podľa odborníka vlastnosť vyvolať príjemné pocity a závislosť. So skutočnými drogami majú spoločné len prejavy otravy, intoxikácie ako pri predávkovaní. "Sú toxické a spôsobujú otravu. Toto často mýli. To, že sa človek smeje, má halucinácie či obrazy, ešte neznamená, že látka je drogou. Takéto stavy vznikajú pri otravách," upozorňuje Okruhlica. Väčšina z nich po užití väčšej dávky spôsobuje otravu, ktorá sa prejavuje poruchami hybnosti, objaviť sa môžu videnia, závraty, búšenie srdca, bolesť hlavy, záchvaty smiechu, úzkosti a strachu, vidiny, poruchy pamäti či dezorientácia. "To sa zneužíva na imitáciu drog, aby nalákali experimentátorov, najmä mladých ľudí," podotkol Okruhlica s tým, že sú však pre zdravie veľmi nebezpečné.

Problém vidí Okruhlica v tom, že v zmesi sa môžu nachádzať aj látky, ktoré môžu vyvolávať závislosť. Takým je napríklad mefedron, ktorý v súčasnosti nie je na Slovensku na zozname zakázaných látok no vyvoláva závislosť, pričom jeho účinky sú podobné pervitínu. Na Slovensku síce podľa Okruhlicu zatiaľ nie je evidovaný prípad potvrdenej závislosti od mefedronu, no skúsenosti iných krajín hovoria o opaku. Medializácia spomínaných tzv. suvenírov podľa jeho názoru nenahráva ochrane detí a mladých pred týmito látkami. Jednou zo základných zásad je totiž podľa odborníkov neupozorňovať na ich existenciu potenciálnych užívateľov, ale tiež nezverejňovať, kde a ako sú dostupné. Zamedziť rizikám možného užívania je podľa Okruhlicu možné nielen osvetou o ich nebezpečenstve, ale aj kontrolou ich výroby a predaja. Či už úplným zamedzením, ak sa to dá, alebo čiastočným obmedzením.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: