Ústavný súd o zisku v zdravotných poisťovniach

Zákon o zdravotných poisťovniach (ZP) a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý zakazuje zisk ZP a obmedzuje ich nakladanie s kladným hospodárskym výsledkom, nie je v súlade s Ústavou SR. Rozhodlo o tom dnes plénum Ústavného súdu (ÚS) SR pod vedením jeho predsedníčky Ivetty Macejkovej.

TASR prináša v tejto súvislosti chronológiu pojednávaní v súvislosti so zákonom o zdravotných poisťovniach na Ústavnom súde SR.

25. októbra 2007 – Slovenský parlament schválil na svojej 14. schôdzi 76 hlasmi novelu zákona o zdravotných poisťovniach, z ktorej vyplýva, že zdravotné poisťovne budú musieť vrátiť prípadný zisk z verejného zdravotného poistenia späť do systému zdravotníctva. Podľa pozmeňujúceho návrhu Antona Bobríka (Smer-SD) poisťovne kladný hospodársky výsledok budú musieť použiť spôsobom, ktorý neohrozí dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Zdravotné poisťovne budú môcť slobodne nakladať so ziskom z komerčného zdravotného poistenia.

15. októbra 2008 - Ústavnému súdu SR bol doručený návrh skupiny 49 poslancov Národnej rady (NR) SR na začatie konania o súlade zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

25. februára 2009 – Plénum Ústavného súdu SR na neverejnom zasadnutí pod vedením jeho predsedníčky Ivetty Macejkovej prijal na ďalšie konanie návrh skupiny poslancov, ktorí namietali nesúlad niektorých ustanovení zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou s Ústavou SR.

31. marca 2010 – Ústavný súd odročil prerokúvanie podania skupiny poslancov o takzvanom zákaze zisku zdravotných poisťovní na neurčito. V krátkom odôvodnení predsedníčka ÚS Ivetta Macejková uviedla, že ÚS potrebuje, aby bolo predložené nové stanovisko vlády SR k prerokúvanej veci, pretože podobné konanie sa v súčasnosti prerokúva na Európskej komisii. Ďalej Macejková uviedla, že ÚS eviduje podobné podanie z Okresného súdu Bratislava I a je potrebné preveriť, či sa obe veci nedajú spojiť.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: