korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Pre nehospodárne nakladanie s prostriedkami riaditeľ odvolal námestníka

Interný audit prebiehajúci v Záchrannej a dopravnej zdravotníckej službe (ZDZS) Bratislava odhalil podľa jej riaditeľa Vratka Šoku ďalšie závažné nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami. Šoka bude preto v najbližších dňoch iniciovať, aby hospodárenie ZDZS preveril Najvyšší kontrolný úrad SR. Okrem toho sa riaditeľ ZDZS rozhodol ukončiť spoluprácu so súčasným prevádzkovo-technickým námestníkom riaditeľa Mikulášom Dundom.

Dôvodom ukončenia tejto spolupráce je podľa Šoku nezmyselný a prehnaný nákup registračného papiera, ktorý podpísal práve Dunda. Ako dnes TASR Šoka informoval, bývalé vedenie ZDZS ešte 10. decembra 2010 objednalo viac ako 6200 kusov registračného papiera na vyhotovenie záznamov EKG v celkovej hodnote viac ako 35.600 eur. Reálna spotreba tohto papiera je však podľa súčasného riaditeľa výrazne, niekoľkonásobne nižšia.

"V roku 2010 ho ZDZS spotrebovala iba 971 kusov. To znamená, že bol objednaný papier na viac ako šesť rokov dopredu, pritom jeho záručná doba vzhľadom na to, že papier je termosenzitívny v zmysle zmluvy je iba šesť mesiacov. Zastávam názor, že tu existuje dôvodné podozrenie, že bývalé vedenie organizácie vedome použilo významné množstvo finančných prostriedkov nehospodárne a zbytočne," konštatuje Šoka.

Navyše zmluva s dodávateľom bola podľa jeho slov podpísaná až tri dni potom, ako bola vystavená objednávka. "Tovar bol navyše zaplatený a dodnes nie je dodaný," podotkol riaditeľ ZDZS. Nákup papiera sa podľa Šoku udial v čase, kedy bývalé vedenie organizácie neobjednalo dostatočné množstvo liekov a zdravotníckeho materiálu. Záchranári v teréne situáciu podľa jeho slov zvládli iba vďaka tomu, že ZDZS má vytvorené dostatočné rezervy na niekoľko týždňov.

Zaplatená suma za papier je podľa Šoku iba tesne pod hranicou podprahovej zákazky, pri ktorej sa nevyžaduje verejná súťaž. "Skutočnosť je však taká, že bývalé vedenie si muselo byť vedomé, že existujú aj dodávatelia schopní dodať rovnaký druh tovaru za výrazne nižšie, polovičné ceny," dodal Šoka s tým, že v mesiacoch október a november 2010 totiž od nich nakúpilo registračný papier s rovnakým označením za 2,52 eura za kus.

Dunda tieto obvinenia odmieta a o ukončení spolupráce nemá zatiaľ žiadne informácie. ZDZS podľa jeho slov mesačne ošetrí približne 8000 pacientov, s čím korešponduje aj objednané množstvo spomínaného papiera. "Nie je pravda, že to je na šesť rokov, je to absolútny nezmysel," podotkol pre TASR Dunda. Predajca navyše organizácii ponúkol výhodnú cenu a to ešte v čase nižšej DPH. "Nákup bol zrealizovaný práve z týchto dôvodov, pretože cena bola nižšia ako bežná trhová cena a navyše ešte v období, kedy sme nakupovali za nižšiu DPH, čo pre nás ako pre neplatcov DPH bolo výhodnejšie," dodal Dunda. Ešte v lete minulého roka ZDZS nakupovala papier za vyššiu cenu, a to približne o 0,40 eura za kus, ako v decembri, organizácia tak podľa jeho slov pri tomto nákupe ušetrila viac ako 2400 eur.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: