Zaočkovanosť detí v SR sa pohybuje v priemere od 97 do 99,5 percenta

Zaočkovanosť detskej populácie, ktorá sa sleduje každoročne, aj v ostatnom kontrolovanom ročníku dosiahla vysoké percento. Na Slovensku sa pohybuje v priemere od 97 do 99,5 percenta. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedla vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici Mária Avdičová.

"Od toho sa vlastne odvíja potom aj chorobnosť na ochorenia, proti ktorým sa očkuje. Tá chorobnosť je naozaj veľmi nízka." K eliminácii dochádza u osýpok, taktiež je veľmi nízky výskyt ružienky, mumpsu. Znižuje sa výskyt žltačky typu B, hemofilových invazívnych ochorení. K poklesu výskytu dochádza aj u pneumokokových invazívnych ochorení. "I keď v tomto prípade máme ešte len jednoročné sledovanie." Očkovací kalendár platný v súčasnosti pokrýva spektrum najzávažnejších infekčných ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. "Jeho uplatnenie v praxi je nevyhnutné," pokračovala Avdičová. Pretože zavlečenie chorôb z ostatných krajín, kde sa ešte vyskytujú, je stále reálne. Do očkovacieho kalendára je zaradených 11 chorôb. Patria medzi ne tuberkulóza, záškrt, tetanus, žltačka typu B, hemofilové invazívne infekcie, detská obrna, pneumokokové invazívne infekcie, ružienka, mumps či osýpky. Každá choroba má svoje špecifiká. Tuberkulóza je veľmi nebezpečná pre malé deti, pretože sa prejavuje ako bazilárny zápal mozgových blán. Napríklad pri žltačke typu B je riziko prechodu do chronicity. Cieľom očkovania proti ružienke bolo, "aby sme nezaznamenávali poškodenie plodov u tehotných žien, ktoré prekonali rubeolu".

Hovorkyňa RÚVZ Mária Tolnayová uviedla, že médiá by mali komunikovať o vakcinácii s odbornou verejnosťou a "nebrať názory antivakcinačnej lobby ako rovnocenný názor s vedeckými a verifikovanými faktami." Od začiatku roka slúži aj portál www.sprievodcaockovanim.sk. "Kde, samozrejme, sú aj názory ľudí, ktorí pochybujú o význame očkovania, ale dostanú tam odpovede predovšetkým rodičia na to, či dať alebo nedať očkovať dieťa. Od odborníkov, ktorí skutočne o tom vedia všetko, čo majú vedieť," povedala hovorkyňa.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: