ANS: Platby zo zdravotných poisťovní nezohľadňujú reálne náklady nemocníc

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) do mesiaca predloží analýzu a kalkuláciu výkonov za ukončenú hospitalizáciu. Poukáže v nej na skutočnosť, že platby zo zdravotných poisťovní nezohľadňujú reálne náklady nemocníc združených v ANS. Po rokovaní Rady ANS o tom informoval prezident ANS Marián Petko.

Zdravotné poisťovne ponúkajú podľa Petka nemocniciam združeným v ANS nevýhodnejšie zmluvné podmienky ako v predchádzajúcom roku. Zdôraznil, že v dôsledku toho môže dôjsť k ohrozeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti. „ANS žiada zvýšenie zdrojov do systému zdravotníctva a zvýšenie platieb zo strany zdravotných poisťovní od 1. apríla 2011, pretože doteraz navrhovaný objem a ceny nepokrývajú zvýšené náklady nemocníc spôsobené legislatívnymi zmenami platnými od 1. januára 2011. Ide o zvýšenie minimálnej mzdy, DPH a cien energií,“ skonštatoval Petko.

Ponuky zdravotných poisťovní znamenajú podľa Petka v globále zníženie finančných prostriedkov pre lôžkové zdravotnícke zariadenia. „Podľa údajov, ktoré dostávajú jednotlivé nemocnice a dávajú ich na asociáciu, je to od 2 do 6 percent menej ako v roku 2010. Môže to znamenať predĺženie čakacích dôb, a tým, že sa budú nemocnice ďalej zadlžovať, je to otázka fungovania samotných nemocníc,“ uviedol prezident ANS.

Doplnil, že prvé kolo rokovaní ANS so Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb a Lekárskym odborovým združením bolo neúspešné. „Hlavným dôvodom neúspechu je požiadavka odborových organizácií na navýšenie miezd v roku 2011 o 10 percent. Návrh ANS je pokles miezd o 2 percentá,“ dodal Petko.

Predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Anton Szalay zdôraznil, že vyjednávači sa s ANS nedohodli, pretože po polročnom predĺžení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa sa rokovanie uskutočnilo až dnes. „A dnes sme dostali návrh zástupcov ANS na pokles tarifných platov o 2 percentá. Z tohto pohľadu sme nemohli prijať návrh a budeme o ňom diskutovať so zástupcami zamestnancov z 58 nemocníc, ktoré sú združené v ANS. Okrem toho sme sa nedohodli ani na ďalších benefitoch pre zamestnancov. Takže je pre nás bezpredmetné, aby sme takúto kolektívnu zmluvu iba s malými výhodami pre zamestnancov podpísali,“ uzatvoril Szalay.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: