Počet akútnych respiračných ochorení stúpa

Vo štvrtom kalendárnom týždni bolo hlásených 71 078 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k vzostupu chorobnosti. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do päť rokov. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1872 osôb, čo predstavuje 2,6 percenta zo všetkých ARO. Ochorenia hlásilo 69 percent lekárov pre deti a dorast a 57 percent praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji. V tomto kalendárnom týždni bolo z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO hlásené prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 41 materských školách, 44 základných školách a jednej strednej škole.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 4. kalendárnom týždni hlásených 10.414 ochorení, čo predstavuje 14,7 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 6 až 14-ročných detí. V rovnakom týždni bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva desaťkrát laboratórne potvrdený vírus chrípky A (H1N1). Od začiatku chrípkovej sezóny 2010/2011 bol vo virologických laboratóriách potvrdený vírus pandemickej chrípky A(H1N1) dvadsaťdeväťkrát.
TASR informoval Odbor epidemiológie Úrad verejného zdravotníctva SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: