Z eurofondov v Rastislavciach obnovia centrum, zdr. stredisko a vybudujú kanalizáciu

Obec Raslavice plánuje v tomto roku rozbehnúť realizáciu troch významných projektov, na ktoré získali peniaze z eurofondov. Starosta Anton Lamanec spresnil, že tým najväčším je výstavba obecnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd.

"Kanalizácia je už takpovediac historickou stavbou, pretože sme ju začali budovať v roku 1992, a to z vlastných peňazí a z menších príspevkov od štátu. Z hľadiska dĺžky kanalizačnej vetvy nemáme vybudovaných viac ako 10 percent, čiže gro sa zrealizuje teraz," konštatoval starosta. Dodal, že stavba je dimenzovaná kapacitou 2500 obyvateľov a náklady by mali predstavovať približne tri milióny eur. Ďalším rozvojovým projektom je revitalizácia centrálnej zóny obce, v rámci ktorého naplánovali niekoľko aktivít. Rekonštruovať by sa mali dve komunikácie, pribudnú aj nové chodníky a zároveň postavia novú lávku cez potok Hrabovec medzi areálom základnej školy a kultúrnym domom. Okrem toho časť získaných peňazí investujú do výsadby a úpravy zelených plôch.

"Nenávratné finančné prostriedky vo výške 500.000 eur na tento projekt už máme schválené a je podpísaná aj zmluva. Čakáme však ešte na ministerský dodatok," uviedol Lamanec. V tomto roku chcú začať aj s rozsiahlou rekonštrukciou tamojšieho zdravotného strediska. "Rozpočtový náklad predstavuje asi 400.000 eur. Tam sa plánuje s rekonštrukciou strechy, s výmenou okien, so zateplením, ale časť prostriedkov je určená aj na novú zdravotnícku techniku," vysvetľuje starosta. Doplnil, že podmienkou schválenia peňazí bolo aj to, aby nedošlo k zníženiu počtu lekárov, ktorí budú poskytovať zdravotnú starostlivosť. Momentálne tu ordinujú dvaja praktickí a dvaja detskí lekári, dvaja stomatológovia a okrem toho traja špecialisti, ktorí chodia do Raslavíc vo vyhradených dňoch.

Základná škola v obci má viac ako 500 žiakov a okrem Raslavičanov ju navštevujú aj deti zo šiestich okolitých obcí. V minulom roku tu ukončili rekonštrukciu časti priestorov, pričom peniaze na obnovu získali z európskych zdrojov. Oprávnené náklady, podľa starostu, presiahli sumu 1,2 milióna eur. "Našou pýchou je tretí učebný pavilón, kde sme vybudovali nové nadzemné podlažie, kde sa nachádzajú nové učebne s moderným vybavením a technikou pre vyučovanie na základnej škole," konštatoval starosta. Okrem toho rekonštruovali strechy na objektoch, vymenili okná, opravili fasádu, v rámci toho realizovali aj zateplenie obvodových múrov. Zo získaných peňazí sa však nepodarila urobiť kompletná rekonštrukcia, nakoľko tá by si vyžadovala raz toľko peňazí.

V obci žije početná rómska komunita, avšak z približne 400 Rómov je zamestnaných len nepatrné percento, uviedol starosta. Preto sa snažia tento stav zlepšiť v rámci terénnej sociálnej práce. Jednou zo vzdelávacích aktivít je aj prebiehajúci projekt na získanie počítačových zručností.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: