Vyhlásenie Asociácie fakultných nemocníc SR

Členovia Asociácie fakultných nemocníc SR sa na svojom prvom tohoročnom zasadnutí venovali predovšetkým otázke zmlúv so zdravotnými poisťovňami. Ako na dnešnom stretnutí konštatovali všetci členovia AFN SR, ďalšie zníženie objemu limitov a platieb za výkony zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne je pre zdravotnícke zariadenia neprijateľné.

Nemocnice združené v AFN SR akceptovali s ohľadom na hospodársku krízu a ekonomickú situáciu najväčšej slovenskej zdravotnej poisťovne zníženie objemov platieb v októbri minulého roka, avšak ďalšie zníženie objemov považuje Asociácia fakultných nemocníc SR za likvidačné a neakceptovateľné. Podpísanie navrhovaných dodatkov ohrozuje prevádzku zdravotníckych zariadení a poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pretože znížené platby by nepokrývali ani priame náklady na zdravotnícke výkony a prispeli by k ďalšiemu zadlžovaniu nemocníc. Preto bude AFN SR s VšZP ďalej rokovať o nových dodatkoch ku zmluvám na tento rok s cieľom vyjednať prijateľnejšie podmienky. Asociácia fakultných nemocníc SR navrhuje ponechať súčasné zmluvné podmienky jej členov s VšZP do 31.3.2011, aby bol vytvorený priestor na vyjednávanie.

Asociácia fakultných nemocníc SR má 18 členov, medzi ktorými sú univerzitné, fakultné, špecializované i neštátne zdravotnícke zariadenia. Napriek zmene názvu niektorých fakultných nemocníc na univerzitné sa názov asociácie ani jej právna forma nezmenila. Členovia AFN SR na dnešnom stretnutí potvrdili vo funkcii predsedníčky predstavenstva a prezidentky AFN SR MUDr. Ivetu Marinovú, MPH, riaditeľku Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Podpredsedami predstavenstva a viceprezidentmi AFN SR sú Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD., riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin a MUDr. Jozef Sabol, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Autor článku: MUDr. Iveta Marinová, MPH, predsedníčka predstavenstva a prezidentka AFN SR

Dátum zverejnenia: