Na Slovensku sa vlani transplantovalo 21 sŕdc

Na Slovenku sa vlani transplantovalo 21 sŕdc, 33 pečení a 167 obličiek. "V posledných troch rokoch došlo k výraznému nárastu transplantácií pečene a nárastu počtov vykonaných ostatných transplantácií. Trend je teda jednoznačne pozitívny," konštatuje sa v správe o plnení Národného transplantačného programu, ktorú dnes vláda vzala na vedomie. Systém siete koordinátorov je podľa ministerstva zdravotníctva funkčný a predpokladá preto stabilizáciu odberov na ešte vyššej úrovni. "Snaha o postupné znižovanie počtu transplantácií vykonávaných našim občanom v zahraničí zlepšuje efektivitu vynakladaných finančných prostriedkov a zároveň zlepšuje erudovanosť našich zdravotníckych pracovníkov v transplantológii," píše sa v materiáli. Na Slovensku sa okrem transplantácií srdca či obličiek robia tiež všetky štandardné typy transplantácií krvotvorných kmeňových buniek. Dosiahnuté výsledky sú podľa rezortu porovnateľné s výsledkami v zahraničí.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: