Vernostné systémy sa do zákona o zdravotných poisťovniach nedostali

Poslanci dnes prelomili prezidentovo veto pri novele zákona o zdravotných poisťovniach. Vyjadrili súhlas s jeho pripomienkou k zavedeniu možnosti poskytovať lekárnikom zľavy za lieky na recept.

Najvyšší ústavný činiteľ novele vyčítal nejasnosť toho, kto všetko by takéto zľavy mohol poskytovať. Prezident preto navrhol tieto pasáže právnej normy vypustiť, s čím sa väčšina poslancov stotožnila. Prezidentovu pripomienku podporilo 85 zákonodarcov. Opozícia našla podporu aj medzi poslancami z klubov KDH a Most-Híd. lasovania sa zdržalo 12 poslancov SDKÚ-DS a Ondrej Dostál (Most-Híd), proti bolo 43 zákonodarcov.

V prípade transformácie štátnych zdravotníckych zariadení na akciové spoločnosti prezident navrhoval posunúť termín. S týmto jeho návrhom sa parlament nestotožnil a ponechal pôvodný termín do konca tohto roka. V odôvodnených prípadoch by sa tento termín môže posunúť o pol roka. Poslanci schválili návrhy prezidenta v súvislosti s posunutím nadobudnutia účinnosti zákona. Zákon začne platiť od 1. apríla tohto roka, pričom v prípade niektorých ustanovení sa termíny posúvajú. Novelou sa zavádza viacero zmien, ako napríklad zverejňovanie zmlúv medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi na internete či zavedenie limitu na doplatky za lieky. Dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov bude pred vysokými doplatkami za lieky chrániť ochranný limit. Zdravotne postihnutí pacienti by tak nemali zaplatiť na doplatkoch za lieky viac ako 30 eur za štvrťrok a dôchodcovia maximálne 45 eur za štvrťrok. Akékoľvek ďalšie doplatky im mala preplatiť zdravotná poisťovňa.

Legislatívnou úpravou sa rušia aj výmenné lístky od všeobecného lekára potrebné pri návšteve špecialistu. Novelou sa odstraňuje aj plošné testovanie na Helicobactera pylori. Túto preventívnu prehliadku majú od roku 2008 zadarmo poistenci vo veku 19 až 20 rokov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: