RZP budú zrejme robiť namiesto zamestnávateľov zdravotné poisťovne

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (RZP) za svojich poistencov budú zrejme robiť od budúceho roka zdravotné poisťovne. Urobia ho aj za takých poistencov, ktorí sú zamestnaní a za ktorých robí ročné zúčtovanie v súčasnosti zamestnávateľ. Počíta s tým návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou z dielne koaličnej poslankyne Kataríny Cibulkovej (SDKÚ-DS), ktorú dnes poslanci posunuli do druhého čítania.

Zmenou právnej normy chce Cibulková znížiť administratívnu náročnosť podnikateľov a zamestnávateľov. "Zverením vykonania ročného zúčtovania odborným útvarom zdravotných poisťovní sa predíde chybným výpočtom poistného, ktoré v súčasnosti zdravotné poisťovne kontrolovali a nie raz aj odstraňovali napriek tomu, že im to zákon neukladal," zdôvodnila svoj návrh predkladateľka.

Pripomenula, že v súčasnosti vykonávajú ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za zamestnancov zamestnávatelia. Ak sa zamestnanec rozhodne, môže vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia sám. Samostatne zárobkovo činné osoby, t.j. podnikatelia, robia ročné zúčtovanie taktiež sami. Cibulková si myslí, že súčasný systém je pre zamestnávateľov zaťažujúci.

"Lebo zamestnávateľ musí od zamestnanca získať všetky potrebné informácie, ktoré sú rozhodné pre výpočet zdravotného poistného. Často sú údaje podané zamestnancom neúplné, najmä z dôvodu, že niektorí zamestnanci sa nedostatočne orientujú v systéme zdravotného poistenia. Odborná terminológia uvádzaná v tlačivách na vykonanie ročného zúčtovania je pre občanov nezrozumiteľná a dochádza k neúmyselným chybám pri samotnom výpočte poistného," vysvetlila. Dodala, že systém zdravotného poistenia označujú za zložitý aj podnikatelia. Vyčítajú mu aj vysokú administratívnu záťaž.

Podľa Cibulkovej by bolo lepšie, keby ročné zúčtovanie za svojich poistencov robili poisťovne aj preto, že na základe platného zákona majú všetky informácie o príjmoch, a teda aj o vymeriavacích základoch zamestnancov. Novela ďalej ukladá povinnosť Daňovému riaditeľstvu SR predkladať zdravotným poisťovniam údaje potrebné pre výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré sú uvedené v daňových priznaniach. Zavádza tiež inštitút námietky. "Aby sa mohli občania a zamestnávatelia vyjadriť k údajom, z ktorých mu bolo vypočítané poistné za príslušný rok," zdôvodnila Cibulková s tým, že v námietke sa uvedie, ktoré údaje nie sú správne a požiada sa o opravu ročného zúčtovania. Tú urobí zdravotná poisťovňa bezodkladne. "Ak zdravotná poisťovňa neuzná námietku občana, spor rieši Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou," doplnila predkladateľka.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: