korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Chorobnosť v jednotlivých krajoch stúpa

V piatom kalendárnom týždni bolo hlásených 93.902 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k vzostupu chorobnosti o viac ako štvrtinu (26 percent). Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do päť rokov.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2504 osôb, čo predstavuje 2,7 percenta zo všetkých ARO. Ochorenia hlásilo 72 percent lekárov pre deti a dorast a 60 percent praktických lekárov pre dospelých. Najviac hlásiacich lekárov bolo zaznamenaných v Nitrianskom kraji a najmenej v Bratislavskom kraji. V tomto kalendárnom týždni bolo z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO hlásené prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 53 materských školách, v 79 základných školách a v 15 stredných školách. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v piatom kalendárnom týždni hlásených 16.803 ochorení, čo predstavuje 17,9 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine šesť- až 14-ročných detí.

V rovnakom týždni bol vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva laboratórne potvrdený 31-krát vírus chrípky typu A(H1N1)2009, päťkrát vírus chrípky typu A bližšie nesubtypizovaný a dvakrát vírus chrípky typu B. V 5. kalendárnom týždni bolo hlásených 20 prípadov ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI), z toho jeden prípad skončil úmrtím. Od začiatku chrípkovej sezóny 2010/2011 bolo v SR zaznamenaných 42 prípadov SARI. TASR informoval Odbor epidemiológie Úrad verejného zdravotníctva SR.

Počet chrípkových ochorení sa v Trnavskom kraji zvýšil o 57 percent

Spolu 9891 akútnych respiračných ochorení zaznamenali zdravotníci v tomto týždni na území Trnavského kraja. V porovnaní s predchádzajúcimi siedmimi dňami to je 24 %-ný nárast chorobnosti, pri chrípke a chrípke podobných ochoreniach to bol dokonca 57 %-ný nárast. TASR o tom informovala Dagmar Kollárová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave. Ochorenie spôsobilo lokálne epidémie, uzatvorilo dvanásť školských a predškolských zariadení. Najvyššia chorobnosť bola v okrese Piešťany a vo vekovej kategórii do 5 rokov.

Pre zvýšenú chorobnosť bolo v Prešovskom kraji zatvorených 51 školských zariadení

Pre zvýšenie počtu akútnych respiračných ochorení (ARO) v priebehu tohto týždňa prerušili výchovno-vzdelávací proces v 51 školských zariadeniach v Prešovskom kraji. Vyplýva to z aktuálnej hygienicko-epidemiologickej správy, ktorú dnes zverejnil na svojej webovej stránke Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove. V desiatich okresoch prerušili vyučovanie v 30 základných školách (ZŠ), deviatich stredných školách (SŠ) a v prevádzke nebolo 12 materských škôl (MŠ). Najviac škôl bolo zatvorených v okrese Vranov nad Topľou, kde sa neučilo na štyroch ZŠ, šiestich SŠ, rovnako boli zavreté aj štyri MŠ. Viac ako päť školských zariadení bolo zatvorených aj v okresoch Humenné a Svidník. Lekári z Prešovského kraja v priebehu tohto týždňa nahlásili celkom 14.354 ARO, čo oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu predstavuje nárast o 3800 prípadov. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v kategórii detí vo veku od 6 do 14 rokov. Zo všetkých prípadov ARO bolo tento týždeň nahlásených 2242 pacientov, u ktorých lekári diagnostikovali príznaky chrípky. Oproti predchádzajúcemu týždňu došlo teda k nárastu o 800 prípadov.

Chorobnosť v Žilinskom kraji stúpla o 23,8 percenta

Chorobnosť v skupine akútnych respiračných ochorení (ARO) stúpla v Žilinskom kraji oproti predchádzajúcemu týždňu o 23,8 percenta, čo predstavuje chorobnosť 2563,6 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Ema Gašparová z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline. Chorobnosť v skupine ARO stúpla v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom v skupine do 5 rokov o +24,1 percenta, v skupine 6 až 14-ročných o +24,2 percenta, v skupine 15 až 19-ročných o +14,7 percenta, v skupine 20 až 59-ročných o +34,3 percenta a v skupine nad 60 rokov o +24,8 percenta. Z dôvodu zvýšeného výskytu chorobnosti na ARO prerušili výchovno-vzdelávací proces v jednej základnej škole (ZŠ) v okrese Čadca, piatich ZŠ v okrese Kysucké Nové Mesto, štyroch ZŠ a jednej strednej škole v okrese Liptovský Mikuláš, v jednej materskej škole (MŠ) v okrese Bytča a dvoch MŠ v okrese Žilina. RÚVZ zaevidoval aj 2479 hlásení o chrípke podobných ochoreniach, čo predstavuje chorobnosť 483,2 chorých na 100.000 obyvateľov.

V TSK pre chrípku zatvorili šesť základných a osem materských škôl

V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) prerušili pre chrípku školskú dochádzku v šiestich základných a ôsmich materských školách. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne. Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúpla v kraji v porovnaní s minulým týždňom o 32,6 percenta a dosiahla úroveň 2764,4 chorých na 100.000 obyvateľov. Na akútne respiračné ochorenia trpia najmä deti do päť rokov. Lekári nahlásili v tomto týždni 1940 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia, chorobnosť oproti predchádzajúcemu týždňu stúpla o 60,8 percenta. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť v ochoreniach na chrípku je vo vekovej skupine šesť- až 14-ročných detí. Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia je v tomto týždni v TSK v okrese Bánovce nad Bebravou (4766,4 chorých na 100.000 obyvateľov), najnižšia v Púchovskom okrese (2176,8/100.000 obyvateľov).

V okrese Lučenec zatvorili pre chrípku tri materské školy

V okrese Lučenec zatvorili pre zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) tri materské školy >>

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: