korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Botulotoxín

Neustále skloňovaný, zaznávaný a uznávaný zároveň, ale rozhodne rýchlo účinkujúci, precízne efektívny a dramaticky skrášľujúci. Uvoľňuje napätie, zjemňuje výraz, povoľuje strnulosť, zbavuje potenia. Látka, ktorá nielen do korektívnej dermatológie, ale aj neurológie či oftalmológie priniesla nový rozmer.

V tých správnych rukách lieči a skrášľuje zároveň. Botulotoxín, ako terapeutická metóda, zaujal v Guinessovej knihe rekordov v oblasti neinvazívnych ošetrení jedno z najpoprednejších umiestnení v Amerike. A určite nie náhodou. Je jednou z mála omladzujúcich metód, pri ktorej sa výsledný efekt dosahuje závratnou rýchlosťou. Vrásky sa zvyčajne v priebehu pár dní vyhladia a častokrát nie je potrebný ďalší iný zákrok na dosiahnutie dokonalého výsledku. Toto pravidlo platí najmä pri dynamických vráskach, alebo inak – pri vráskach v pohybe.

Najpopulárnejšia metóda


Injekčné vyhladzovanie vrások botulotoxínom sa stalo najžiadanejšou metódou odstraňovania vrások na celom svete. Skalpel, čiže chirurgický výkon, sme zamenili za presne cielený vpich tenučkej ihly.  Botulotoxín je neurotoxín produkovaný baktériou Clostrídium botulinum. Široká verejnosť pozná túto látku aj pod názvom „klobásový jed“, z čoho ešte stále u mnohých osôb pramenia obavy o bezpečnosti tejto metódy. Aplikačné dávky tohto preparátu sú však tisícnásobne nižšie, ako dávka vyvolávajúca toxickú reakciu, a dokonca až dvadsaťnásobne nižšie ako bezpečné dávky používané pri neurologických ochoreniach.

Rôzne využitie

Botulotoxín (BTX) spôsobuje v mieste aplikácie blokádu cholinergnej inervácie cieľového tkaniva. Chemickou denerváciou navodenou BTX dochádza k paréze v ošetrovanej oblasti. Stupeň, alebo miera účinku je závislá od množstva aplikovaného prípravku. Pri liečbe vrások sa BTX aplikuje prednostne vnútrosvalovo, kde je vychytaný v oblasti nervovosvalových štruktúr. Nenaviazaná časť látky je degradovaná v priebehu niekoľkých hodín.

Od roku 1980 bolo vykonaných milióny ošetrení. V roku 1993 bolo použitých viac ako 130 000 ampuliek botulotoxínu na medicínskej pôde a v roku 2005 sa zaznamenalo cca 3 milióny ošetrení. V roku 2000 bola zrealizovaná rozsiahla štúdia, ktorá potvrdila bezpečnosť a účinnosť tejto terapie, takže akékoľvek obavy z aplikácie sú neopodstatnené. Častá je najmä otázka, či po vysadení liečby nedochádza s odstupom času k zhoršeniu výrazu tváre a rýchlemu progresu v starnutí. Tváre osôb „znetvorené“ údajným použitím BTX stoja za úvahu a zamyslenie.

Botulotoxín nebýva často jediným dôvodom zmeny rysov tváre. Patrí však rozhodne a výhradne do rúk školeného odborníka, ktorý vie KDE, KAM, KEDY a KOĽKO prípravku môže aplikovať a pevne stojí za svojím rozhodnutím, bez ovplyvnenia niekedy nekritického pohľadu pacienta. Všetci vieme, že menej je niekedy viac a nadbytok môže len uškodiť.

Aplikácia

Vznik tvárových vrások je podmienený činnosťou mimických svalov, ktoré sú v tesnom spojení s kožou nad nimi ležiacou. Vrásky prebiehajú kolmo na priebeh a smer pôsobenia jednotlivých svalov a tak na podklade mimických návykov, či zlozvykov vznikajú a zároveň sa fixujú na rovnakých miestach. Ich vznik bohužiaľ podporuje aj biologické, geneticky podmienené starnutie a zároveň aj vplyvy vonkajšieho prostredia. Úspešnosť a popularita terapie sa odvíja od jednoduchého spôsobu podania injekčnou technikou, bolestivosť pri zákroku je minimálna.

Nie sú potrebné žiadne testy pred podaním prípravku, ani znecitlivenie liečenej oblasti. Po aplikácii sa želaný efekt dosahuje rýchlo a liečba nevyžaduje vyradenie z bežného rytmu života. Nežiaduce účinky, ak sa vôbec vyskytnú, majú iba prechodný charakter a v krátkom čase odznievajú. Ich výskyt sa opakovanou aplikáciou znižuje a nedosahuje ani 1 percento.

Medzi prvoradé prednosti tejto liečby patrí nenáročnosť, bezpečnosť a možnosť zachovania si svojho prirodzeného vzhľadu. Po aplikácii prípravku dochádza v priebehu 1 – 2 dní k prejavom nervovosvalovej blokády, najneskôr do 14 dní. V praxi to znamená, že sval nereaguje na váš podnet, nemôžete ho aktivovať, čiže nemôžte sa zamračiť, či pokrčiť čelo. Nedochádza však k strnulému výrazu, napríklad obočie môžete mierne zodvihnúť.

Výsledný efekt závisí aj od dohody lekár – klient. Ak chce klient zachovať určitú časť mimiky, erudovaný lekár vyblokuje len tú oblasť, ktorá je esteticky rušivá. Vyblokovanie svalovej aktivity je len dočasného charakteru, po prvej aplikácii pretrváva 3 – 4 mesiace. Opakovanými aplikáciami sa výsledný efekt predlžuje a pretrváva okolo 6-tich mesiacov. Pri opakovaných aplikáciách prípravku dochádza dokonca ku strate zlozvyku zapájať určité mimické svaly, zabudnete sa zbytočne mračiť, či nadmerne vyjadrovať váš údiv.

Kyselina hyaluronová

V prípade, ak boli prítomné vrásky fixované dlhodobo (jedná sa o vrásky statické) a na kožnom povrchu pretrvávajú drobné priehlbiny, pristupuje sa k vyplneniu zostávajúcich vrások výplňovými implantátmi. K najbezpečnejším dlhodobým kožným implantátom patrí v súčasnosti kyselina hyaluronová. Táto kyselina je prirodzene obsiahnutá vo všetkých živých organizmoch. Množstvo kyseliny hyaluronovej v koži človeka vekom klesá, čo má za následok zníženú hydratáciu a zároveň aj tvorbu vrások. Zákrok sa realizuje ambulantne. Počas zákroku sa kryštálovo čistý gél vstrekne do kože s veľmi tenkou ihlou. Gél potom dáva prirodzený objem a vypĺňa vrásky. Bežné poinjekčné príznaky miznú zvyčajne do 48 hodín.

Botulotoxín a nadmerné potenie

Botulotoxín sa na pôde lekárskej kozmetiky využíva veľmi efektívne pri liečbe nadmerného potenia. Vlhké dlane pri strese, či len predstave podania ruky, cícerky potu stekajúceho po tele pri bolesti, tréme, strachu či radosti znepríjemňujú život určitej skupine osôb. Pri emocionálnom potení dochádza k zvýšenej tvorbe potu najčastejšie v oblasti podpazuší, na dlaniach, ploskách nôh. Primárna hyperhidróza, postihujúca uvedené lokality, je ochorením podmieneným neznámou príčinou, stretávame sa i s familiárnou predispozíciou.

Vylúčené musia byť ochorenia endokrinného, či neurologického charakteru.  Potné žľazy, ako cieľová štruktúra sympatiku, sú inervované cholinergicky. Preto môže byť ich produkcia priaznivo ovplyvnená botulotoxínom A. Sekréciu potu je možné zredukovať na 10 percent, čo bolo dokázané objektívnymi vyšetrovacími metódami. Po injekčnej aplikácii BTX-A, mnohopočetnými vpichmi do kože liečenej oblasti, sa efekt dostavuje v priebehu niekoľkých dní, najčastejšie medzi 2. a 5. dňom po aplikácii a výsledný efekt pretrváva 3 až 12 mesiacov, s maximom cca 9 mesiacov. Aplikácia sa po odznení prejavov môže opakovať.

V prípade aplikácie do oblasti dlaní, môže byť dočasne ovplyvnená jemná motorika pacienta. Medzi možné vedľajšie prejavy po podaní patria bolesti hlavy, syndróm podobný chrípke. Nežiaduce účinky majú iba prechodný charakter a v krátkom čase odznievajú. BTX-A nie je prvým krokom pri liečbe nadmerného potenia podpazušia, odporúča sa až po zlyhaní liečby lokálnych antiperspirantov – aluminium chloridu, v prípade hyperhidrózy dlaní a plosiek nôh následne po zlyhaní liečby vodnou ionoforézou.

Autor článku: MUDr. Iveta Hasová, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: