korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Zdravotné odvody sa po novom platia z odstupného aj odchodného

Zamestnanci platia od začiatku roka zdravotné odvody po novom už aj z odstupného a odchodného, náhrad za pracovnú a služobnú pohotovosť, ako aj pohotovosť a príplatku za ňu. V dôsledku novely zákona o zdravotnom poistení účinnej od januára sa zodvodnil aj príspevok zo sociálneho fondu, príjem v súvislosti s používaním motorového vozidla, odmena podľa osobitného predpisu v oblasti priemyselných práv a odmena vyplácaná pri pracovnom či životnom výročí.

"Tieto náležitosti do 1. januára 2011 boli vyňaté a neplatil sa z tohto zdravotný odvod, od 1.1. je táto vec povinná a je z nej platené zdravotné poistenie," povedal riaditeľ odboru poisťovníctva a makroekonomiky ministerstva zdravotníctva Peter Salon.

Poukázal, že nanovo sa zadefinoval aj pojem zamestnanec. Tým je podľa jeho slov každý poistenec, ktorý vykonáva činnosť, z ktorej má právo na príjem zo závislej činnosti, okrem príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru a okrem vráteného poistného. "Po 1. januári pre posúdenie toho, či je niekto zamestnancom nie je podstatné, aký právny vzťah je uzatvorený, ale podstatné je, že z tohto právneho vzťahu poberá príjem zo závislej činnosti," vysvetlil s tým, že doteraz bolo kľúčové v akom právnom vzťahu je zamestnanec.

Zmena legislatívy tiež novo ukladá zamestnancovi povinnosť oznámiť zamestnávateľovi informáciu o tom, že je alebo sa stal alebo prestal byť poistencom štátu. Rovnaké pravidlo platí pre informáciu, ktorá je rozhodujúca pre zmenu sadzby poistného, keď sa zamestnanec napríklad stane osobou so zdravotným postihnutím.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: