korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Tento rok vyhlási MZ SR v rámci Operačného programu Zdravotníctvo ďalšie výzvy

Vybrané zdravotnícke zariadenia sa budú môcť aj tento rok uchádzať o finančné prostriedky z eurofondov. Ministerstvo zdravotníctva ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo (OPZ) zverejnilo harmonogram výziev pre rok 2011. Jednu by mal rezort vyhlásiť v apríli, druhú v júni. V rámci prioritnej osi Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám by malo ministerstvo v apríli vyhlásiť výzvu zameranú na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Finančná alokácia na výzvu je viac ako 3,7 milióna eur. Potenciálnymi žiadateľmi budú polikliniky a zdravotné strediská, majitelia budov, v rámci Úradom vlády SR schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu. V júni by mal rezort vyhlásiť výzvu zameranú na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení ambulantnej starostlivosti. Finančná alokácia na výzvu predstavuje 1,47 milióna eur. Potenciálnymi žiadateľmi budú polikliniky a zdravotné strediská, majitelia budov, kde je päť a viac poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. OPZ predstavuje programový dokument Slovenskej republiky na čerpanie pomoci z fondov Európskej únie pre sektor zdravotníctva na roky 2007 - 2013.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: