Považskobystrická nemocnica neplatí poistné od leta 2008

Považskobystrická nemocnica nie je prvou na Slovensku, na ktorú podala Sociálna poisťovňa (SP) v poslednom období návrh na exekúciu. Informovala o tom riaditeľka komunikačného odboru SP Jana Ďuriačová.

V októbri minulého roku podala SP návrh na exekúciu Nemocnice Hnúšťa na sumu 10.452 eur a na to isté zdravotnícke zariadenie aj v januári na sumu 17.810 eur. Všeobecná poliklinika Šahy, n. o., v likvidácii je v exekučnom konaní na sumu 373.751 eur od 7. októbra, v Mestskej nemocnici s poliklinikou v Krupine sa začalo konkurzné konanie na takmer 324.000 eur 24. januára tohto roku.

Exekučné konanie voči NsP v Považskej Bystrici prebieha od 21. januára a týka sa čiastky 228.254 eur. Výška sumy podľa nej nepredstavuje výšku dlhu nemocnice voči Sociálnej poisťovni. "Postupujeme ústretovo a aj v prípade nemocnice Považská Bystrica išiel návrh na exekúciu pre dve najstaršie pohľadávky, hoci celková výška pohľadávky k 31. decembru 2010 bola 3,24 milióna eur," zdôraznila Ďuriačová.

"Nemocnice Myjava, Považská Bystrica a Bojnice nám dlhujú na poistnom 7,2 milióna eur. Dohodli sme sa, že do 18. februára prídu s konkrétnym plánom znižovania zadlženia. Na nemocnicu v Považskej Bystrici je podnet na exekúciu, lebo jej dlh neustále narastal. Posledná platba poistného za zamestnávateľa bola v lete 2008 a doterajšie rokovania s nemocnicou neviedli k úspechu," ozrejmila.

Pripomenula, že sú aj nemocnice, ktoré dokážu hospodárne nakladať s finančnými prostriedkami a Sociálna poisťovňa nemá voči nim žiadne pohľadávky. V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) sú to podľa nej Dubnická mestská poliklinika a Nemocnica s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom.

Situáciou v troch nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa zaoberal aj predseda TSK Pavol Sedláček na porade s riaditeľmi nemocníc. "Predseda sa podrobne oboznámil s ekonomickou situáciou v jednotlivých nemocniciach, spolu s riaditeľmi analyzovali stav a hľadajú možnosti znižovania dlhov voči Sociálnej poisťovni," povedala hovorkyňa TSK Vlasta Henčelová s tým, že s konkrétnymi návrhmi pre SP by mali prísť na budúci týždeň.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: