Mefedrón by mal byť od apríla na zozname omamných a psychotropných látok

Od začiatku apríla by sa mal na Slovensku rozšíriť zoznam omamných a psychotropných látok, pričom jednou z nich je aj mefedrón. Vyplýva to z novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, ktorú dnes schválil vládny kabinet. Novela by mala byť v parlamente prerokovaná v skrátenom legislatívnom konaní. Cieľom novely je doplniť zoznam o 38 psychotropných látok I. skupiny. Ako sa uvádza v materiáli, ide o látky, ktoré sa v poslednom čase začali používať na drogovej scéne. "Tieto látky nemajú využitie v lekárstve vo forme liekov, preto sa navrhuje zaradiť ich do zoznamu psychotropných látok I. skupiny," konštatuje ministerstvo zdravotníctva.

Zoznam by sa mal rozšíriť aj o jednu omamnú látku II. skupiny, o jednu psychotropnú látku II. skupiny a o tri psychotropné látky III. skupiny. Psychotropná látka I. skupiny mefedrón sa podľa ministerstva zdravotníctva zaraďuje do zoznamu na základe rozhodnutia Rady EÚ, ktoré hovorí o vystavení 4-metylmetkatinónu, teda mefedrónu kontrolným opatreniam. "Na zaradenie syntetických kanabinoidov medzi kontrolované látky, ktoré boli identifikované v produktoch 'Spice', dal podnet Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády SR na základe odporúčania pracovnej skupiny Národného monitorovacieho centra pre drogy Systému včasného varovania pred novými psychoaktívnymi látkami," vysvetľuje ministerstvo.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: