Súkromná Dôvera dáva neplatičom poslednú šancu uhradiť svoje záväzky

Platitelia poistného, ktorí v minulosti neuhrádzali zdravotnej poisťovni Dôvera odvody, majú poslednú šancu, ako si svoje záväzky vyrovnať bez ich zbytočného navýšenia a kontaktu s exekútorom. V najbližšom týždni preto poisťovňa rozpošle 156.000 dlžníkom výkazy nedoplatkov v celkovej hodnote 60 miliónov eur.

"Podľa našich informácií ide o historicky najväčšiu hromadnú zásielku výkazov nedoplatkov. Toľko výkazov doteraz nevygenerovali za rok ani všetky zdravotné poisťovne dokopy," hovorí riaditeľ úseku financií poisťovne Radomír Vereš. Dôraz na vymáhanie vysvetľuje tým, že neplatiči pripravujú zdravotnú poisťovňu o financie, ktoré by inak použila pre pacientov. "Keďže štát platí za svojich poistencov menej, neočakávame väčší rozpočet ako v roku 2010. Každé euro je potrebné a robíme všetko pre to, aby sme mali na zdravotnú starostlivosť čo najviac prostriedkov."

Výkazy nedoplatkov pokrývajú dlhy vzniknuté do roku 2009. Medzi adresátmi výkazov nedoplatkov sú dlžníci, ale aj takí platitelia, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť a neinformovali zdravotnú poisťovňu o dôležitých skutočnostiach stanovených zákonom. Bez týchto informácií ich poisťovňa chybne vedie ako dlžníkov. Adresáti výkazu nedoplatkov buď dlh zaplatia, alebo zdravotnej poisťovni doručia potrebné chýbajúce doklady. Poisťovňa upozorňuje, že ak na výkaz nezareagujú, výkaz sa stane vymáhateľným. Takýmto platiteľom hrozia exekúcie aj navýšenie dlhu o trovy konania a ďalšie súvisiace náklady. "Chcel by som upozorniť platiteľov, že výkaz nedoplatkov sa podľa zákona považuje za doručený aj v prípade, že si ho dotyčný nevyzdvihne na pošte. Nie je teda možné vyhnúť sa zaplateniu dlhu tým, že si platiteľ nevyberie na pošte zásielku od zdravotnej poisťovne," zdôraznil Vereš.

TASR informovala PR špecialistka poisťovne Monika Laciková.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: