korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Cieľ v oblasti znižovania nárastu výdavkov na lieky je podľa MF málo ambiciózny

Cieľ ministerstva zdravotníctva, aby percentuálny rast nákladov na lieky neprevyšoval rast celkových zdrojov v zdravotníctve, ktorý avizovalo v súvislosti s liekovou reformou, je podľa ministerstva financií málo ambiciózny. Ako poukázalo v pripomienkach k návrhu systémových krokov, zvyšovanie zdrojov v zdravotníctve v dôsledku približovaniu sa výsledkov slovenského hospodárstva k priemeru krajín OECD by sa malo prejaviť aj v približovaní sa podielu výdavkov na lieky k priemeru OECD.

Dosiahnutiu tohto cieľa napomôže podľa rezortu financií okrem reformy liekovej politiky, aj očakávaný pokles svetových cien liekov spôsobený vypršaním patentovej ochrany množstva najpoužívanejších liekov v najbližších rokoch a rozšírením medzinárodného porovnávania cien liekov. Podiel výdavkov na lieky na celkových zdravotníckych výdavkoch predstavoval v roku 2008 podľa údajov OECD na Slovensku 28,1 percent, v Českej republike to bolo 20,4 percent a nevážený priemer krajín OECD bol 17,7 percent.

Ministerstvo financií upozornilo, že očakávaný štvorpercentný rast výdavkov na lieky v tomto roku výrazne presahuje predpokladaný asi jednopercentný nárast zdrojov zdravotných poisťovní. Celkový rast zdrojov v zdravotníctve sa odhaduje na dve percentá. Rezort do budúcna zároveň navrhuje, aby sa počas rokovaní o rozpočte verejnej správy medzi ministerstvami zdravotníctva a financií každoročne stanovil presný cieľ objemu nákladov na lieky. Ministerstvo zdravotníctva začiatkom mesiaca avizovalo, že plánuje zmenami v liekovej politike ušetriť v tomto roku 108 miliónov eur. Referencovanie cien liekov má do konca budúceho roka zároveň priniesť úsporu 75 miliónov eur. Zmeny by mal priniesť nový zákon o lieku, ktorý by mal platiť od 1. októbra a novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Tá má platiť od 1. augusta.

Cieľom pripravovaných zmien má byť zabezpečenie racionálnosti a efektívnosti liečby a spomalenie rastu výdavkov na lieky tak, aby percentuálny rast nákladov neprevyšoval rast celkových výdavkov v zdravotníctve. Ministerstvo chce výdavky na lieky okresať napríklad za pomoci referencovania cien liekov, farmakoekonomického hodnotenia liekov, urýchlenia vstupu generík, ako aj generickej preskripcie či cez revíznu činnosť zdravotných poisťovní.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: