Na sv. Valentína spúšťa Slovenský Červený kríž ďalšiu zo svojich akcií

Presne v deň sv. Valentína spúšťa Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) SR a hematologicko–transfúziologickými oddeleniami nemocníc ďalšiu zo svojich kampaní zameraných na bezpríspevkové darcovstvo krvi. V pondelok 14. februára sa začína už po šestnásty raz kampaň Valentínska kvapka krvi, ktorá potrvá štyri týždne do 11. marca. Jej cieľom je šírenie myšlienky rodinného darcovstva krvi a výchova k darcovstvu.

Podľa vedúcej lekárky NTS SR Kláry Svitekovej je v našej populácii 10 až 12 percent ľudí, ktorí môžu darovať krv. Na Slovensku sa ročne vykoná približne 180.000 odberov krvi. V rámci darcovstva sú kritickými obdobiami roka leto a povianočné obdobie, počas ktorých transfúzne stanice zaznamenávajú menší záujem darcov krvi. Darcovia sú však jediným a nenahraditeľným zdrojom životodarnej tekutiny. "Potrebujeme veľa darcov, aby sme si mohli vybrať aj kvalitnú krv. Musíme rátať aj s tým, že z rôznych dôvodov, najčastejšie zdravotných, býva z darcovstva vyraďovaných približne desať percent záujemcov," vysvetlila Sviteková. Odbery od dobrovoľných darcov krvi v najväčšom objeme zabezpečuje práve NTS SR, ktorá je generálnym dodávateľom krvi pre celé Slovensko. Krvou zásobuje najväčšie krajské a fakultné nemocnice, v ktorých sa sústreďujú pacienti s komplikovanými diagnózami z celého Slovenska. Pre Bratislavu sa ročne spotrebuje asi 40.000 odobraných jednotiek celej krvi, z ktorej sa vyrobia prípravky. "Bratislava je región, kde máme obrovskú spotrebu krvi. Robia sa tu najnáročnejšie operácie, transplantácie a liečebné postupy, ktoré sa bez krvi nezaobídu," podotkla Sviteková. Dve tretiny krvi pochádzajú z NTS SR a ostatnú krv si vyrábajú hematologicko-transfúzne oddelenia nemocníc.

"Snažíme sa, aby krvné sklady mali vždy dostatok krvi. Každý deň si zásoby dopĺňajú, ale my musíme mať ešte stále pre prípad potreby dostatočné zásoby krvi," dodala Sviteková s tým, že údaje o objeme potrebných zásob krvi patria k tajným informáciám. Spotreba krvi pri liečebných postupoch závisí od ich náročnosti. Pri srdcovej operácii sa napríklad spotrebuje päť až 10 konzerv erytrocytov, pri transplantácii pečene 20 a viac konzerv krvi. Bežný objem jedného odberu je 450 ml krvi. Z odobranej krvi sa vyrobia tri zložky: koncentrát červených krviniek, koncentrát krvných doštičiek a plazma. Na odber krvi má podľa Svitekovej darca prísť oddýchnutý, pred darovaním by mal prijímať dostatok tekutín a ľahkú stravu, musí sa vyhnúť konzumácii potravín s obsahom tuku, fajčeniu a pitiu alkoholických nápojov. Pred odberom krvi sa darca preukáže dokladmi, zaregistruje sa a vyplní dotazník s otázkami. Neskôr sa podrobí vyšetreniu krvného obrazu, teploty, tlaku krvi a vyšetreniu lekárom. Po vyšetrení sa darca presunie do odberového boxu, kde daruje krv za asistencie zdravotného personálu. Odber trvá päť až 10 minút.

Darovať krv môže človek vo veku 18 až 60 rokov, s hmotnosťou nad 50 kilogramov; ženy tri- a muži štyrikrát do roka. Darcom nemôžu byť ľudia, ktorí prekonali infekčnú žltačku, sú HIV pozitívni, ľudia s pohlavne prenosným ochorením a chronicky chorí, tehotné ženy, ženy pol roka po pôrode, počas menštruácie, rovnako ako alergici počas sezóny. Na odbery nemôžu chodiť ľudia pol roka po operácii, tetovaní, akupunktúre či aplikácii piercingu. Sviteková oceňuje záujem o darcovstvo zo stany mladých ľudí, ktorí tvoria približne tretinu darcov Slovenska. "Potrebujeme kategóriu ľudí, ktorí žijú racionálne. Mladý človek nemá väčšinou žiadne ochorenia, mnohí mladí ľudia dnes vyznávajú zdravý životný štýl," uviedla Sviteková. Podľa jej slov sa z roka na rok zvyšuje počet mladých ľudí, ktorí sa na začiatku roka, aj vďaka osvete SČK zúčastňujú Študentskej kvapky krvi a neskôr sa zapájajú aj do Valentínskej kvapky krvi.
Darovanie krvi má podľa Svitekovej význam aj pre samotného darcu. "Darovanie krvi je úžasná vec. Pozorovali sme, že pravidelným darovaním sa čistí pleť, pretože sa obnovuje krv. Odbery si pochvaľujú aj darcovia s problematickým krvným tlakom. Ten sa zvykne postupne ustáliť na lepších hodnotách a prestanú mať závraty," vysvetlila.

Darcovstvo pôsobí ako imunitný stimul, pretože odbery podporujú tvorbu nových krviniek. Vyšetrenie pred odberom krvi prezradí o zdravotnom stave viac ako preventívna prehliadka u obvodného lekára. "Hovorí sa, že darovaním krvi nájde človek inú dimenziu života, lebo vie, že pomáha konkrétnym činom. A teší ma, že ak sa raz človek dostane do kolobehu darcovstva, potom v ňom beží celý život," dodala Sviteková.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: