Pre rekonštrukciu polikliniky v Stropkove nebude niekoľko mesiacov fungovať RTG

Budovu stropkovskej polikliniky začnú v najbližších mesiacoch rekonštruovať. Prestavba objektu je ďalšou etapou modernizácie zdravotníckych zariadení, ktorú v Stropkove realizuje súčasný prevádzkovateľ Vranovská nemocnica, n.o.

Hovorca Mestského úradu v Stropkove Imrich Makó dnes informoval TASR, že o doterajších aktivitách a víziách hovorili predstavitelia spoločnosti a vedenia mesta na stretnutí so zamestnancami nemocnice koncom minulého týždňa. Výkonný riaditeľ Vranovskej nemocnice Jaroslav Suchý, konštatoval, že na rekonštrukciu a nákup vybavenia stropkovského poliklinického pavilónu získala ich spoločnosť z Operačného programu Zdravotníctvo nenávratné finančné prostriedky vo výške 1,578 milióna eur. Majú tu pribudnúť najmodernejšie zdravotnícke zariadenia RTG, mamograf, skiagraf, ultrazvuky, denzitometria a ďalšie.

"S prvými prácami začneme okamžite, ako nám to dovolí počasie a s ich ukončením počítame do konca septembra. V tejto súvislosti budeme musieť presúvať ambulancie do nových priestorov a pri tejto príležitosti chcem pacientov požiadať o trpezlivosť, pretože RTG pracovisko bude niekoľko mesiacov mimo prevádzky. Tieto vyšetrenia budú môcť pacienti absolvovať najbližšie vo Svidníku,“ vysvetľuje Suchý. V rámci rozvoja zdravotníckych a sociálnych služieb následne prebehne aj dobudovanie rozostavaného nemocničného bloku, kde vznikne domov sociálnej starostlivosti. Na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení sociálnej starostlivosti získal prevádzkovateľ z európskych zdrojov 2,4 milióna eur.

Primátor mesta Peter Obrimčák zdôraznil, že zámerom procesu, ktorý sa začal prevzatím nemocnice novým prevádzkovateľom v lete 2008, bolo zachovanie zdravotníckej starostlivosti v meste, rozšírenie a skvalitnenie služieb. "Okrem novej kvality starostlivosti o pacientov a klientov nesmieme zabudnúť ani na fakt, že postupne pribudne 56 pracovných miest,“ uviedol Obrimčák. S dobudovaním nedostavaného bloku by sa malo začať po ukončení rekonštrukcie budovy polikliniky. V upravených priestoroch bude zriadený špecializovaný Domov sociálnej starostlivosti. V tejto súvislosti je už zazmluvnených deväť lôžok pre klientov s diagnózou demencie, Alzheimerovým a Parkinsonovým syndrómom.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: