EÚ sa zameria na efektívnejší boj proti distribúcii falšovaných liekov

Európsky parlament podporil legislatívny návrh, ktorý určuje podmienky pre efektívnejší boj proti predaju liekových falzifikátov. Zatiaľ sa legislatívna úprava vzťahuje len na lieky určené na lekársky predpis a norma potrebuje ešte súhlas členských štátov. Všetky druhy liekov na predpis by mali mať špecifický kód, ktorý by umožňoval sledovať ich cestu až k spotrebiteľovi. Legislatíva reguluje aj predaj cez internet; online lekárne budú musieť byť dôkladne certifikované a pre všetky bude existovať jednotné logo, ľahko rozoznateľné pre všetkých spotrebiteľov na území únie. Takisto všetky budú figurovať na centrálnej webovej stránke a len lekárne, ktoré budú mať meno na zozname, bude možné považovať za autorizované.

Norma počíta so zavedením efektívneho systému výstražného a pohotovostného systému, ktorý bude mať na starosti včas informovať predajnú sieť, lekárnikov i spotrebiteľa o výskyte nebezpečného medikamentu na trhu, ktorý by mohol byť hrozbou pre verejné zdravie. "Falšované lieky sú tichí zabijaci," uviedla spravodajkyňa novej legislatívy, poslankyňa Marisa Matiasová (Európska zjednotená ľavica GUE/NGL). "Nedokážu pomôcť ako skutočné lieky," prípadne "obsahujú toxické prísady, ktoré môžu ich užívateľom ublížiť alebo ich usmrtiť." Podľa odhadov EP je dnes jedno percento zo všetkých liečiv, ktoré sa k pacientom v EÚ dostávajú prostredníctvom legálnej siete predajcov, falošných - a toto percento neustále rastie. Situácia za hranicami EÚ je pritom ešte horšia. Predpokladá sa, že množstvo falšovaných liečiv presahuje 30 percent.

Po schválení Radou EÚ budú mať krajiny zvyčajnú 24-mesačnú lehotu na transponovanie smernice do národných legislatív.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: