Odborári zisťujú záujem zdravotníkov zapojiť sa do protestov

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaSS) zasiela v týchto dňoch svojim členom anketu, prostredníctvom ktorej zisťuje aj to, či sú ochotní zapojiť sa do protestných akcií a podporovať tak požiadavky odborov v kolektívnom vyjednávaní. Odborárov tiež zaujíma, či sa zdravotníci v tomto roku uspokoja s rovnakou výškou mzdy ako v minulom roku, resp. aj so mzdou o dve percentá nižšou alebo nie.

Prvé kolá rokovaní o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa medzi zdravotníckymi odborármi a Lekárskym odborovým združením (LOZ) na jednej strane so zástupcami zamestnávateľov, teda Asociáciou nemocníc Slovenska (ANS) a Asociáciou fakultných nemocníc SR (AFN SR) na strane druhej totiž nepriniesli výsledky. Kým ANS navrhuje znížiť tarifné platy o dve percentá a AFN SR zachovať súčasnú úroveň miezd, odborári v oboch prípadoch žiadajú zvýšiť tarifné platy o 10 percent. "Návrh odborov na úpravu platov v zdravotníckych zariadeniach oboch asociácií nebol akceptovaný. Požadované má udržať úroveň reálnych miezd zamestnancov na úrovni reálnych miezd roku 2010. V situácii, keď otvorenie pracovného trhu Nemeckom a Rakúskom znamená výzvu pre našich odborníkov odísť za prácou do týchto krajín, je stanovisko oboch asociácií hazardom," upozorňujú odborári s tým, že Nemecko ponúka zdravotníkom viac než 4000 pracovných miest.

Ako ďalej uvádzajú, sú si vedomí, že postoj oboch asociácií je determinovaný stanoviskom zdravotných poisťovní, ktoré oficiálne potvrdili, že zmluvný objem financií pre zdravotnícke zariadenia bude o 2 až 6 percent nižší, ako v predchádzajúcom období. "Postup poisťovní pri rokovaniach o zmluvných cenách s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti je v príkrom rozpore s vyhlásením ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika, ktorý uisťoval verejnosť, že objem financií, ktorými budú disponovať poisťovne v roku 2011, bude vyšší než v roku 2010," uvádza odborový zväz, ktorý preto v tejto súvislosti vyzýva aj vládu, aby situáciu riešila.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: